Intensjonsavtale med Aker Seafoods ASA vedrørende samarbeid om slakting, prosessering, produksjon, salg og markedsføring.

Codfarmers ASA har siden brannen ved selskapets slakteri på Halsa i Meløy Kommune undersøkt alternativer for gjenoppbygging av slakterifasiliteter som er egnede for Codfarmers’ volumer og spesifikke produkter. Codfarmers har i dag signert en intensjonsavtale med Aker Seafoods ASA vedrørende samarbeid hvor Aker Seafoods tilbyr slakteri og prosesseringstjenester til Codfarmers på deres fabrikk i Stamsund. Et slikt samarbeid vil også omfatte logistikk, salg og felles markedsføringsprosjekter. "Codfarmers er veldig fornøyd med den intensjonen som ligger til grunn mellom partene. Med økte volumer fra oppdrett og villfanget torsk vil selskapene få store kostnadssynergier både når det gjelder slakting og når det gjelder videreforedling av sine produkter. Selskapet har mulighet til å øke filet kapasiteten raskt og tilpasse produksjonen til et utvidet produktsortiment. Vi forventer at vi kan være i produksjon på Aker Seafoods anlegg i Stamsund fra 1.oktober 2009" sier Michael Malling, administrerende direktør i Codfarmers. Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-2. Oslo 24. juni 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 93 20 77 97 Harald Dahl COB, tlf. +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.