MELDEPLIKTIG HANDEL


Erik Wahlstrøm, som er styremedlem i Codfarmers
ASA, har den 16. november 2007 tegnet og er blitt
tildelt 20 obligasjoner pålydende NOK 100.000 til
pålydende (totalt NOK 2.000.000) i det konvertible
lånet på NOK 100 mill i Codfarmers ASA som ble
plassert i perioden fra 13. til 16. november 2007.
Obligasjonene kan konverteres til aksjer til krus
kr 40,60, og gir således Wahlstrøm rett til
utstedelse av totalt 42.961 nye aksjer. Opptaket av
det konvertible lånet skal godkjennes av
generalforsamlingen i Codfarmers ASA den
27.november 2007.

Erik Wahlstrøm eier fra før 339.936 aksjer i
Codfarmers ASA, hvorav 2 500 aksjer kontrolleres
gjennom hans selskap Brantenborg AS.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.