Meldepliktig handel (COD)

Meldepliktig handel (COD)                                     

Oslo, fredag 25. juni 2010

Det henvises til børsmelding fra Codfarmers ASA datert 24. juni 2010 vedrørende planlagt rettet emisjon og de betingelser for emisjonen som er angitt i meldingen.

I forbindelse med den rettede emisjonen har Nicolaj Weiergang i dag ved styrets tildeling inngått avtale om å tegne 200 000 aksjer i Codfarmers ASA. Kurs for aksjene er NOK 0,50. Nicolaj Weiergang eier fra før 0 aksjer i selskapet.

På samme generalforsamling ble Nicolaj Weiergang tildelt 400 000 frittstående tegningsretter (”warrants”). Hver tegningsrett gir rett til å tegne én aksje i selskapet pålydende NOK 0.10 per aksje til tegningskurs NOK 0.50, med tillegg av 1% pr måned fra 25. juni 2010 og frem til utøvelse av tegningsrettene (slik at maksimalt tillegg blir 36 %). Tegningsrettene må utøves i tidsrommet fra og med 25. juni 2010 og til og med 25. juni 2013.

Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Nicolaj Weiergang eie 200 000 aksjer og 400 000 tegningsretter i Codfarmers ASA. Dette antallet aksjer og rettigheter til aksjer tilsvarer henholdsvis 0,13% og 0,25 %, til sammen 0,38% av aksjene og stemmene etter kapitalforhøyelsen som følge av den rettede emisjonen, tildelingen av tegningsretter og Havlandet emisjonen som beskrevet i børsmeldingen av 24. juni 2010, men før kapitalforhøyelsen som følge av den planlagte reparasjonsemisjonen beskrevet i børsmeldingen av 24. juni 2010.

Nicolaj Weiergang er finansdirektør (CFO) i Codfarmers ASA.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.