Ny CFO i COD

Nicolaj Weiergang er ansatt som finansdirektør/CFO i Codfarmers ASA. Han vil tiltre stillingen 1. september 2009.

Nicolaj Weiergang (34) kommer fra stillingen som økonomisjef i Egmont Serieforlag AS. Han har bred ledererfaring med fordypning innenfor revisjon og regnskap og har tidligere vært ansatt fire år i PricewaterhouseCoopers DA. Weiergang er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad i finans fra Universitet i Durham. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Oslo, 25. juni 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med: Michael Malling CEO, tlf. +47 93 20 77 97

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.