RETTET EMISJON OG KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN


NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR
FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

Codfarmers ASA har engasjert DnB NOR Markets til å
tilrettelegge og gjennomføre en aksjeemisjon og
opptak av et konvertibelt obligasjonslån gjennom
rettede plasseringer mot norske og internasjonale
profesjonelle investorer i perioden fra 13.
november til 16. november 2007. Bruttoprovenyet
fra
de rettede plasseringene er ventet å beløpe seg
til
opp til NOK 200 millioner. Minimumstegning og
tildeling i både emisjonen og i det konvertible
obligasjonslånet er NOK 500.000.

Nettoprovenyet fra de rettede plasseringene vil
bli
benyttet til å finansiere Selskapets akselererte
vekstplan, inkludert biomassevekst mot et årlig
slaktevolum på ca. 30.000 tonn i 2011, investering
i integrert stamfisk-, yngel- og settefiskanlegg
for å realisere en kapasitet på 10 millioner yngel
og 5 millioner settefisk årlig, samt til å
finansiere oppgraderingen av det spesialiserte
pakke- og filleteringsanlegget for torsk.

Bruttoprovenyet fra emisjonen er forventet å
beløpe
seg til opp til NOK 100 millioner, noe som vil
tilsvare ca. 19 % av antallet utestående aksjer
før
emisjonen, basert på sluttkurs 12. november 2007.
Emisjonen vil bli plassert gjennom en book-
buildingprosess som vil avsluttes kl 16:30 (norsk
tid) på den 16. november 2007, med mulighet for
forlengelse/tidligere avslutning. Oppgjør for de
nye aksjene ventes å finne sted på eller rundt 28.
november 2007.

Bruttoprovenyet fra det konvertible
obligasjonslånet er forventet å beløpe seg til opp
til NOK 100 millioner. Lånet vil ha fire års
løpetid. Lånet har prioritet som annen usikret
gjeld, og obligasjonene vil kunne konverteres til
aksjer i Codfarmers. Lånet forventes å ha 0% rente
de to første årene, for så å rentebelastes med 15%
årlig rente som betales halvårlig og
etterskuddsvis
de to siste årene. Første rentebetaling vil være
2,5 år etter opptrekksdatoen. Konverteringskursen
vil være 40 % over emisjonskursen i den rettede
emisjonen beskrevet ovenfor. Obligasjonene vil
utstedes og tilbakebetales til pålydende. Lånet
forventes å bli trukket opp rundt 30. november
2007.

Selskapet vil også gjennomføre en
tegningsrettsemisjon av opp til 1 million nye
aksjer. Tegningskursen i tegningsrettsemisjonen
vil
være den samme som i den rettede emisjonen
beskrevet ovenfor. Selskapets aksjonærer per 27.
november vil motta tegningsretter basert på sin
aksjebeholdning per den datoen. Investorer som får
tildelt aksjer i den rettede emisjonen eller
obligasjoner i det konvertible lånet vil ikke
motta
tegningsretter.

Emisjonene og opptak av det konvertible
obligasjonslånet er betinget av
generalforsamlingsgodkjennelse i Selskapet og av
at
Oslo Børs godkjenner et prospekt for opptak til
notering av de aksjene som utstedes i den rettede
emisjonen og for tegningsrettsemisjonen. Selskapet
vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling
som skal avholdes 27. november 2007.

The shares and bonds to be offered have not been
and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the `U.S.
Securities Act`), or any state securities laws,
and
will be offered within the United States only to
qualified institutional buyers (`QIB`), as defined
in Rule 144A under the U.S. Securities Act (`Rule
144A`) in reliance upon the exemption from the
registration requirements provided by section 4(2)
of the U.S. Securities Act Rule 144A, and to
certain non-U.S. persons in offshore transactions
in reliance on Regulation S under the U.S.
Securities Act. The shares and bonds to be offered
will be subject to certain restrictions on
transfer. This press release shall not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer
to
buy nor shall there be any sale of the securities
in any jurisdiction in which such offer,
solicitation or sale would be unlawful.


Oslo, 13. november 2007

Codfarmers ASA

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Steiro Konsernsjef - Tlf: +47 22 40 33 91
Michael Malling Finsansdirektør - Tlf: +47 22 40
33 94

eller

DnB NOR Markets
Gunnar L. Hagen - Tlf: +47 22 94 89 39

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker