Bayes Risk Management AS blir Combitech Norge - ny aktør i konsulentmarkedet

Combitech er et nordisk foretak innen teknologirådgivning og sluttfører nå oppkjøpet av det Stavangerbaserte selskapet Bayes Risk Management. I forbindelse med dette bytter selskapet navn til Combitech og utvider tilbudet til kundene.

I august 2012 kjøpte Combitech opp 70 prosent av Bayes Risk Management for å styrke sin tilstedeværelse i det norske markedet. Nå fullføres oppkjøpet med de resterende 30 prosentene, og i forbindelse med dette integreres Bayes Risk Management fullt ut med Combitech AS, som ble etablert i 2010. Hele virksomheten vil drives under navnet Combitech.

Navneendringen har som mål å øke tydeligheten til selskapet og ytterligere styrke posisjonen det har i det norske markedet. Selskapet vil fokusere på fem tjenesteområder: Informasjonssikkerhet, virksomhetsarkitektur, helhetlig risikostyring (ERM), sikkerhetsstyring og strukturberegninger.

- Det utvidede tjenestetilbudet betyr at vi kan hjelpe våre kunder innen nye forretningsområder. I tillegg har vi tilgang til Combitechs komplette nordiske tjenestetilbud og 1400 medarbeidere i Sverige og Finland, sier Lasse Berg Andersen, som ble utnevnt til administrerende direktør i Combitech AS.

Combitech AS har allerede et sterkt fotfeste innenfor forsvarsindustrien og offentlig sektor. Informasjonssikkerhet og krisehåndtering har vært to viktige områder. Blant annet sikkerhetsvurderte selskapet systemet for de norske e-valgene og har gjennomført oppdrag innen informasjonssikkerhet for Norsk Tipping. Combitech AS har også levert konstruksjonstjenester i olje- og gassektoren gjennom sitt utviklingssenter i Trollhättan i Sverige.  

Den største delen av Bayes Risk Managements kunder finnes innenfor sektorene olje og gass og bank og finans og omfatter blant andre ConocoPhillips og Statoil. Selskapet har en solid akademisk forankring og en sterk bedriftskultur basert på samhold og personlig utvikling for sine ansatte. I 2011 klatret alle ansatte opp Kjeragveggen og ble samme året kåret til "Norges sprekeste bedrift".

Combitech AS har 51 ansatte fordelt på kontorer i Stavanger, Lillehammer og Oslo. Grunnet økende oppdragsmengde har selskapet et betydelig behov for nyrekrutteringer.

- Vi ser en sterk etterspørsel fra kundene våre, og vi trenger å rekruttere innenfor alle kompetanseområdene. Blant annet søker vi etter seniorkonsulenter innenfor virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet og risikostyring, sier Lasse Berg Andersen.

På begynnelsen av året etablerte Combitech seg også i Finland ved å kjøpe opp konsulentselskapet Saab Systems Oy, som har skiftet navn til Combitech Oy.


For ytterligere informasjon

Lasse Berg Andersen, Adm.Dir Combitech AS
Tlf.: +47 47 51 12 75, E-post:
lasse.berg.andersen@combitech.no

Charlotte Magnusson, informasjonssjef i Combitech AB
Tlf.: +46 (0)734 184 143, E-post:
charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech er et nordisk teknologikonsulentselskap med over 1400 ansatte i Sverige, Norge og Finland. Selskapet er en uavhengig enhet innenfor forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab AB. Les mer på www.combitech.no

Tags:

Abonner