Combitech blir majoritetseier i Watchcom

Combitech, et ledende selskap innen teknisk konsulentvirksomhet i Norden erverver aksjemajoriteten i Cyber Security selskapet Watchcom. Til sammen blir selskapene en sterk nordisk aktør som er ledende på Cyber Security.

 

Combitech som er et selvstendig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab med hovedkontor i Sverige, blir hovedeier i Watchcom Security Group AS gjennom kjøp av 51,11 % av aksjene i selskapet. En opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i løpet av de neste to årene er en del av avtalen.  Watchcom er en norsk leverandør av konsulenttjenester innen Cyber Security. Selskapet er basert i Oslo og har 28 ansatte. Watchcom driver også Paranoia, en av Nordens største sikkerhetskonferanser som samler flere hundre deltakere hvert år.

- Dette oppkjøpet er helt i tråd med vår strategi om å vokse i Norden og å styrke vår posisjon som ledende innen Cyber Security i Norden. Watchcom er en velrenommert leverandør med meget høy kompetanse innen eksempelvis sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsbevissthet, sikkerhetstester og kursing. Sammen blir vi en sterk nordisk aktør med et helhetstilbud innen Cyber Security med muligheten til å levere til større private og offentlige kunder på et nordisk nivå. Vi ser også frem til å ta Paranoia til Sverige og utvikle konseptet ytterligere sammen med Watchcom, sier Hans Torin, administrerende direktør i Combitech.

- Jeg ser store muligheter for Watchcom ved at Combitech kommer inn som hovedeier. Dette gir oss større muskler på det nordiske markedet og felles styrke til å videreutvikle våre tjenester. Det gir oss også mulighet til å kunne støtte våre norske kunder med spisskompetanse fra Combitech i Sverige og Finland, sier Fred Habberstad, administrerende direktør i Watchcom.

Watchcom Security Group AS vil i en periode fortsatt drives videre under varemerket Watchcom og forsterkes med Cyber Security konsulenter fra Combitech i Norge. Fokus vil være Security Awareness, Managed Security Services og sikkerhetsøvelser som en del av sikkerhetskultur oppbygging både for management og teknisk del av organisasjonen. Til sammen kan Watchcom og Combitech i tillegg tilby Nordens tyngste kompetanse innen penetrasjonstesting. Combitech beholder sitt datterselskap Combitech AS, som blant annet tilbyr tjenester innen mekanisk konstruksjon. Etter oppkjøpet får Combitech mer enn 1800 ansatte i Norden, hvorav cirka 220 av disse er konsulenter innen Cyber Security. 

 

 

 

For ytterligere informasjon
Charlotte Magnusson, informasjonssjef, Combitech
Tel: +46 734 184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

 

Om Combitech
Combitech er et ledende selskap innen teknisk konsulentvirksomhet i Norden, med ca. 1800 medarbeidere i Sverige, Norge og Finland og et selvstendig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Les mer på www.combitech.se

Om Watchcom
Watchcom er ett av Norges fremste kompetansemiljøer innenfor informasjonssikkerhet. Watchcom har gjennom de siste tolv årene bygget opp en solid fagekspertise innenfor sikkerhetstesting, monitorering/ overvåkning av sårbarheter, sikkerhetsøvelser og bygging av sikkerhetskultur for en rekke store norske foretak i ulike bransjer. Våre sikkerhetsrådgivere er ettertraktet for sin ekspertise og kvalitet i arbeidet de leverer. Samt at de hevder seg høyt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Selskapet har 28 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
www.watchcom.no 

 

Abonner