Combitech vinner rammeavtale på Nødnett

Konsulentselskapet Combitech, har vunnet en rammeavtale i forbindelse med utbyggingen av Nødnett. Oppdraget er en milepæl i Combitechs etablering i Norge og åpner muligheten for et stort engasjement for selskapet.

Stockholm, 2. april 2012 - Norge er et av de viktigste fokusområdene for Combitech som med sin spisskompetanse vil etablere seg innen offshore, industri og offentlig virksomhet på dette markedet. Det er nå klart at Combitech har vunnet rammeavtalen for åtte av 19 spesifiserte områder i forbindelse med utbyggingen av Nødnett, det landsomfattende digitale radiokommunikasjonssystemet for nød- og beredskapstjenester.

Rammeavtalen er et betydelig steg i Combitechs Norgessatsning og innebærer at selskapet vil opptre som støtte ved bestillinger mot underleverandører i forbindelse med prosjektering, utvikling og testing av systemet som skal stå klart i 2015.

Combitech var delaktig i etableringen av Rakel som tilsvarer Nødnett i Sverige i perioden 2006 til 2010. I likhet med Rakel blir også Nødnett bygget på Tetrateknik, en europeisk standard som benyttes for nød- og beredskapskommunikasjon i mange land, blant annet resten av Skandinavia og Finland.

– Våre tidligere erfaringer i forbindelse med Rakel var sannsynligvis tungtveiende ved tildelingen. Det stilles veldig høye krav til nettets funksjonalitet fordi det må ha kapasitet til store volum uten driftsavbrudd uansett eksterne forhold. Videre kreves et maksimalt sikkerhetsnivå tilpasset samfunnskritisk og konfidensiell informasjon. Vi har en bredde i kompetansen som er nødvendig for denne typen oppdrag, sier Ulf Lepp, prosjektansvarlig hos Combitech.

Anbudsprosessen startet i fjor høst av Direktoratet for nødkommunikasjon, en som er underlagt Justisdepartementet, som inviterte både lokale og internasjonale virksomheter til å delta. Blant de områdene som Combitech vant rammeavtalen på er radionett, testledelse, kontrollrom samt systemutvikling av kontorstøtte og applikasjoner. Combitech har cirka 70 konsulenter med erfaring fra Rakel og har dessuten engasjert ingeniørfirmaet COWI som underleverandør. På det nåværende tidspunkt er ikke ordresummen spesifisert.

I januar 2012 hadde Rakel cirka 40 000 brukere fordelt på cirka 260 organisasjoner. De største brukerne er Politiet, Kriminalomsorgen og Tollvesenet. Nødnett er forventet å ha like mange brukere når systemet er i drift.

Om Nødnett
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for å styre utbyggingen av et nytt digitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester (nødnett) i Norge, og skal forvalte nettet når det er ferdig. Et felles digitalt samband for nød- og beredskapstjenester skal bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn. Direktoratet for nødkommunikasjon ble opprettet 1. april 2007, og er underlagt Justisdepartementet. 

For ytterligere informasjon:
Ulf Lepp, Project Director Security Solutions, Combitech AB
Tel: +46 (0)706-024 428, E-post: ulf.lepp@combitech.se

Jon-Henrik Hem, Vice President, Business Development, Combitech AS
Tel: +47 917 48 455, E-post: jon-henrik.hem@combitech.no

Charlotte Magnusson, Informasjonssjef, Combitech AB
Tel: +46 (0)734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech er en av Sveriges ledende virksomheter innen teknikk, utviklings- og virksomhetsrådgivning. Gjennom å kombinere teknikk med en miljø- og sikkerhetstankegang tilbyr vi våre kunder unike og effektive løsninger. Combitech omsetter over 1 milliarder NOK, og har 1.100 ansatte. I Norge har Combitech hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. For mer informasjon se www.combitech.no.

Tags:

Abonner