Watchcom blir heleid av Combitech

Report this content

Konsulentselskapet Combitech tar over hele det norske informasjonssikkerhetsselskapet Watchcom. Gjennom oppkjøpet styrker Combitech ytterligere sin posisjon som ledende på Cyber Security i Norden.

- Vi ser en stor etterspørsel etter Cyber Security på det nordiske markedet, blant annet som en følge av digitaliseringen, som stiller store og endrede krav til sikkerhet. Gjennom oppkjøpet kan vi nå på en enda bedre måte dekke markedets økende behov og bidra til et tryggere samfunn, sier Pernilla Rönn, Divisjonssjef Cyber Security Combitech.

Watchcom er et av Norges ledende kunnskapsbedrifter innen cyber- og informasjonssikkerhet. Watchcom driver også Paranoia, et av Nordens største sikkerhetseventer, som tiltrekker seg hundrevis av deltakere hvert år.

- Med Combitech i ryggen står vi sterkere, noe som gjør at vi kan gi kundene et bredere tilbud og bli en viktigere samarbeidspartner. I den senere tid har vi inngått flere rammeavtaler og en strategisk viktig avtale innen helsesektoren, sier Anette Roll Richardssen, adm. dir. Watchcom.

Combitech, som er et selvstendig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab, ble i desember 2016 hovedeier av norske Watchcom Security Group AS gjennom et oppkjøp av 51,11 % av aksjene i selskapet, med opsjon på kjøp av alle aksjene. Nå tar Combitech over de resterende aksjene og eier dermed hele Watchcom.


FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
Pernilla Rönn
, divisjonssjef Cyber Security, Combitech
Tlf.: +46 706 95 02 27, e-post: pernilla.ronn@combitech.se
Anette Roll Richardsen, adm. dir. Watchcom
Tlf.: +47 92 21 53 21, e-post: anette.roll.richardsen@watchcom.no

Om Combitech
Combitech er et nordisk Konsulentselskap med ca. 1900 medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, med spesielt fokus på digitalisering og Cyber Security. Combitech er et selvstendig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Les mer på www.combitech.se, www.watchcom.no

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia