Computas satser på helse og vinner ny kontrakt

Computas satser på det helsemarkedet. Det gir resultater. Selskapet har nå vunnet en ny avtale for utskifting av eksisterende vareregistersystem for Farmalogg AS. Verdi- og prosjektomfanget er på over MNOK 6, og i tillegg kommer drift og vedlikehold, noe som vil kunne utvide omfanget. For Computas er det viktig å videreutvikle den allerede gode posisjonen innen helse, hvor selskapet blant annet i sommer vant en strategisk viktig kontrakt for leveranse av applikasjons- og samhandlingstjenester til Helsedirektoratet.

- Helse er en helt sentral satsning for oss i Computas og det utgjør en viktig komponent i den organisatoriske og strukturelle videreutviklingen av Computas fremover. Målsetningen er å bygge opp en slagkraftig vertikal innen helse. Dette er en naturlig videreutvikling av vårt eksisterende faglige og kommersielle ståsted med betydelige leveranser til aktører som Helsedirektoratet og Legemiddelverket. På dette grunnlaget har vi stor tro på at det er mulig å bygge et enda større og uavhengig norsk IT-konsulentselskap, sier Trond Eilertsen, som er administrerende direktør i Computas.

Den nye kontrakten med Farmalogg vinner Computas på bakgrunn av selskapets gode domeneforståelse og solide referanser fra helsesektoren, i tillegg til selskapets konkrete erfaring med tilsvarende arbeidsflytløsninger. Farmalogg drifter et felles, nasjonalt vareregister som med få unntak omfatter alle varer (legemidler og handelsvarer) som omsettes i apotek. Vareregisteret inneholder opplysninger som er nødvendige for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Sluttbrukere er legemiddelfullsortimentsgrossistene, apotek og andre FarmaPro-brukersteder, pakke- og statistikkfirma, produsenter av legedata og EPJ-systemer. 

- God faglig forståelse på legemiddelområdet og konkret løsningsfokus tilknyttet vår virksomhet var avgjørende for valget av Computas som leverandør av nytt vareregistersystem, sier Per Viksmo, daglig leder i Farmalogg.

- Computas tar med denne kontrakten ytterligere et steg inn i vertikalen IT-helse, som er et område hvor vi allerede har sterke referanser fra kunder som Legemiddelverket og Helsedirektoratet. Vi ser på denne avtalen som en tillitserklæring, ettersom vi er opptatt av å være en aktør som leverer solid kvalitet med høy kunde- og brukerverdi i våre prosjekter. Vi opplever generelt økende interesse for implementering av våre IT-løsninger, både innen helse, men også på en rekke andre områder, utdyper Trond Eilertsen i Computas. 

Farmalogg skal skifte ut sitt eksisterende vareregistersystem – VarePro – som i dag er implementert i Progress. Den nye løsningen vil effektivisere kjernevirksomheten gjennom redusert tidsbruk og enklere vedlikehold av vareregisteret, økt registerkvalitet og bedre brukervennlighet. I tillegg ønsker man tekniske løsninger som er mer hensiktsmessige både å drifte og vedlikeholde. 

Leveransene til Farmalogg utføres av Computas med Basefarm som underleverandør på drift. Computas har satt sammen et team med bred domenekunnskap innen området, kombinert med solid erfaring og spisskompetanse på portalløsninger. Teamet fra Computas og Farmalogg er samlokalisert i Farmaloggs lokaler og vil arbeide tett sammen gjennom sprintene for å sikre best mulig kvalitet og fremdrift.

For ytterligere informasjon:
Trond Eilertsen
Adm. dir. Computas
Tlf: 905 92 335

Om Computas:
Computas er et norsk IT-konsulentsels kap som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser og samhandling. Selskapet har 200 medarbeidere og omsatte i 2010 for MNOK 204,4 med et resultat før skatt på MNOK 18,6. Computas er et av Norges største uavhengige IT-konsulentselskaper som er eid av de ansatte. Selskapets kjernekompetanse omfatter systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning. Computas har unik erfaring, leverer høy kvalitet i alle prosjekter og samarbeider tett med kundene for å lage de beste løsningene. Se www.computas.com 

Om Farmalogg:
Frem til 2011 var Vareregistersentralen en enhet i Apotekforeningen, men fra 2011 er Vareregistersentralen omorganisert til et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen. Navnet på selskapet er Farmalogg AS. Virksomheten til selskapet skal være drift av et felles vareregister som med få unntak omfatter alle varer som omsettes i apotek. Vareregisteret inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Driften av Vareregisteret skjer i nært samarbeid med legemiddelgrossistene, Statens legemiddelverk, HELFO og WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology.

Tags:

Multimedia

Multimedia