Trafikbullerdagarna 2014, konferens 4-5 mars Stockholm

Ett problem, flera lösningar

Trafikbuller är den miljöstörning som rör flest människor i Sverige. Bara i Skåne uppskattas trafikbuller kosta samhället mellan 700 och 1300 miljoner kronor varje år. Hur gör vi då för att undvika och reducera trafikbuller idag? Under årets nätverksträff, för alla som jobbar med trafikbuller, presenterar kommuner i olika storlek hur de har arbetat fram trafikstrategier, åtgärdsprogram och vilka rutiner för handläggning som finns.

Aktuella rättsfall och bedömningar

Konferensen inleds med att reda ut det juridiska ramverket kring trafikbuller och presenterar aktuella rättsfall och bedömningar. Du kan sen själv välja den inriktning som passar din yrkesroll då vi har specialanpassade talarpunkter under två olika spår.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

  • Hur det juridiska ramverk som styr trafikbuller ser ut
  • Så har andra kommuner tagit fram trafikstrategier och åtgärdsplaner
  • Hur påverkas djur, natur och vi själva av trafikbuller?
  • Vad kan vi lära av andra europeiska länder?

DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL:
Naturvårdsverket om trafikbuller
Per Andersson, handläggare, Naturvårdsverket

Hur tog vi fram vårt åtgärdsprogram och vad innebär de antagna åtgärderna?
Veronica Cederlund, gruppsamordnare för miljö- och hälsoskydd, Norrköpings kommun

Trafikverkets åtgärdsplan för buller från statliga vägar och järnvägar i befintlig miljö
Lars Dahlbom, bullerspecialist, Trafikverket

Varmt välkommen på konferens!

Klicka här för det fullständiga programmet!

Tags: