Virksomhetsutvikling i offentlig sektor, konferens 12-13 februar 2014

Det er både kostbart og risikabelt å unnlate å utnytte organisasjonens forbedringspotensiale. På konferansen Virksomhetsutvikling i offentlig sektor forteller representanter for noen av de mest vellykkede offentlige etatene hvordan de har lykkes med kontinuerlige forbedringer av virksomheten sin gjennom systematisk prosess- og organisasjonsutvikling.

Hvordan fremmer du god endringsledelse?

Raskere utvikling stiller stadig høyere krav til fremtidens offentlige ledere, som må kunne håndtere utfordringene rundt det å lede et endringsarbeid. Casene våre viser til konkrete erfaringer og lærdommer de har gjort seg, og forteller hvordan de har effektivisert virksomheten sin og oppnådd store besparelser av både tid og kostnader. Du vil få med deg mange nyttige tips og verktøy som du kan bruke i din egen organisasjon.

Fra programmet:
Kan prosess- og kontinuerlig forbedringsarbeid bidra til å sikrer at store prosjekters resultatmål ivaretar linjas effektmål?
Marius Gran, Pensjoneringsområdet, seksjonssjef Utvikling
Rune Danielsen, prosjektleder for Pensjoneringsreformen II, Statens pensjonskasse

Kommunikasjon – grunnleggende virkemedel for vellykket endringsledelse
Ann-Kristin Endal, kommunikasjonssjef, Jernbaneverket

Praktiske erfaringer fra EFFEKT-programmet – noe så sjeldent som en vellykket IKT-prosjekt
Stephan Mo, avdelingsdirektør, Analyse- og utviklingsavdelingen, Utlendingsdirektoratet

Velkommen til konferansen Virksomhetsutvikling i offentlig sektor – årets nasjonale møteplass for deg som er leder i det offentlige!

Fullstending program!

Tags:

Om oss

Sveriges største konferanse- og utdanningsselskap for privat og offentlig sektor – nå også i Norge! Vi vet at våre konferansedeltakere krever det lille ekstra. De nøyer seg ikke med å sitte passive og bli matet med fakta. Våre deltakere er mennesker som vil utvikles og som har drivkraften til å se bortenfor horisonten og gjøre framskritt for den organisasjonen de arbeider i. Derfor følger vi på Conductive vår egen nøye gjennomtenkte filosofi om hva vi vil tilby deltakerene og arbeider i henhold til vår egen modell , Conductivemetoden™. Den garanterer konkret forretningsverdi for deg som deltaker og forklarer hvorfor 97,3% av våre kunder er fornøyd med våre konferanser.