MeetingZone fortsetter global ekspansjon med oppkjøp av Confy AB

Thame i Oxfordshire, Storbritannia & Malmø, Sverige: 28. august 2012 – Som et ledd i MeetingZones aktive ekspansjonsstrategi annonserte firmaet i dag at det har kjøpt opp aksjene i Malmø-baserte Confy AB og dets heleide norske datterselskap Confy AS. Confy er en av Sveriges førende tilbydere av konferanse- og samarbeidsløsninger.

«Confy passer ekstremt bra sammen med MeetingZone. Begge organisasjonene har det samme udelte fokuset på levering av kundeservice på toppnivå. Liksom MeetingZone forstår Confy også behovet for å tilby konferanse- og samarbeidsløsninger basert på en avansert tjenesteplattform med automatisering som det sentrale», forklarer Tim Duffy fra MeetingZone. «Fordelen ved automatiserte systemer er at kundene får kontrollen over tjenesteytingen, og det utelukker faktureringsfeil», tilføyer han.

MeetingZone, som er en uavhengig tilbyder av konferanse- og samarbeidstjenester med hovedkvarter i Storbritannia og avdelinger i Europa og Nord-Amerika, ble kjøpt opp av GMT Communications Partners (GMT) i fjor. Siden da har selskapet vært i stand til å arbeide seg fram med strategiske oppkjøp for å øke sin internasjonale tilstedeværelse, og blikket har først blitt rettet mot det sterke og veletablerte nordiske markedet. Oppkjøpet av Confy supplerer MeetingZones nylige oppkjøp
(i november 2011) av en annen ledende svensk konferansetjenestetilbyder, Unified Communication.

«Jeg og hele Confy-teamet er svært positive til oppkjøpet da vi ser hvilke store forretningsmuligheter det vil gi. Sammen vil vi kunne styrke posisjonen vår på det nordiske markedet ved å tilby våre eksisterende og potensielle nye kunder et bredere spekter av konferanse- og samarbeidstjenester», sier Renée Fredlund, administrerende direktør i Confy. «Først og fremst gir oppkjøpet en økt tilstedeværelse i markedet for de av våre globale kunder som har hovedkvarter her i Norden.»

På tross av det barske økonomiske klimaet fortsetter markedet for lyd- og webkonferanser å vokse. Firmaer i alle størrelser og innenfor alle bransjer ser forretningsfordelene disse tjenestene gir; de bidrar til å redusere driftskostnadene samtidig som de øker produktivitetsnivået og effektiviteten, og det kan også merkes på bunnlinjen.

Det blir ingen endringer i Confys firmastruktur, og kundenes eksisterende kontrakter og tjenester fortsetter som normalt. Kundene beholder deres nåværende kontaktpersoner hos Confy.

"Oppkjøpet av Confy vil spille en nøkkelrolle for MeetingZone i forhold til å øke sitt internasjonale fotavtrykk og samtidig oppfylle kravene til dokumenterte teknologiløsninger som hjelper firmaer med å overleve den aktuelle finansielle nedgangsperioden, ikke bare i Skandinavia, men over hele verden," konkluderer Fredlund.


Om Confy AB og Confy AS

Confy ble etablert i Sverige i 2004 og tilbyr konferanse- og samarbeidsløsninger for organisasjoner i alle størrelser. Confy har kunder over hele verden, men hovedparten har base i Norden.

Confy fokuserer på å tilby effektive, brukervennlige og integrerte kommunikasjonsløsninger for fjernmøter. Firmaet har et markedsledende servicefokusert salgs- og supportteam. Confy har hovedkvarter i Malmø i Sverige samt avdelinger i Stockholm og Oslo så vel som en videresalgsvirksomhet i Danmark.

For mer informasjon, gå inn på: http://www.confy.no

Om MeetingZone
MeetingZone er en uavhengig tilbyder av konferanse- og samarbeidstjenester som leverer lettanvendelige, kostnadseffektive, prestasjonsrettede, individuelt tilpassede og integrerte lyd- og webkonferansetjenester til organisasjoner over hele verden, i alle størrelser og innenfor alle forretningsområder. MeetingZones løsninger forbedrer den interne og eksterne forretningskommunikasjonen ved raskt og enkelt å bringe personer som fysisk befinner seg langt fra hverandre sammen i en telefonkonferanse. MeetingZones hovedkvarter ligger i Thame i Oxfordshire, Storbritannia, og firmaet har avdelinger i Europa og Nord-Amerika.

For mer informasjon, gå inn på: http://www.meetingzone.com

Kontaktpersoner hos MeetingZone:
Sarah Chidgey, PR-konsulent: sarah@chidgeypr.co.uk – Mobil: +44 (0)7795 288302
Jennie Leopard, MeetingZone Ltd: jennie.leopard@meetingzone.com - Kontor: +44 (0)1844 265500

Kontaktperson hos Confy:
Renée Fredlund, administrerende direktør: renee.fredlund@confy.se – Mobil: +46 (0)70 4443748

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker