Samarbeid gir effektiv kommunikasjon ved akutte kriser

En krise er en akutt, uønsket hendelse og består ofte av to komponenter: Dels den utløsende hendelsen og dels spørsmålet om hvordan man håndterer omstendighetene. Med Confy telefonkonferanse kan personer og organisasjoner kommunisere effektivt i akutte krisesituasjoner.

- Ved en akutt krise, som for eksempel det aktuelle vulkanutbruddet på Island, er det uhyre viktig at kommunikasjonen fungerer og at man når ut med den samme informasjonen til alle berørte, sier Eva-Marie Abrahamsson, en av Skandinavias mest velrenommerte krisekonsulenter. Confy telefonkonferanse sikrer informasjonsflyten ved en krise og kobler alle de berørte kompetansene sammen, uansett hvor i verden de befinner seg. -Ved å skape grupper av deltakere i Confy kan man med ett enkelt tastetrykk nå alle de berørte på én gang, sier Sveinung Møller, Country Manager i Fjord Network. På mobiltelefonen kan man til og med skape en kontakt som er forprogrammert til å ringe opp hele krisegruppen. Med ett enkelt tastetryk kan du nå alle deltakerne dine. -Confy gir en helt ny møte å arbeide med kommunikasjon på ved en akutt krise, sier Eva-Marie Abrahamsson. Confy innebærer at man får tilgang til et svært effektivt verktøy ved akutte krisesituasjoner. Om AkrAB AkrAB drives av Eva-Marie Abrahamsson, som har lang erfaring som brannsjef og redningsleder i mange små og store krisehendelser, blant annet ved Kemira Kemi i Helsingborg, tsunamien og stormen Gudrun. AkrAB utdanner og hjelper virksomheter og organisasjoner med håndtering av kriser og nødsituasjoner. www.akrab.se For mer informasjon, kontakt:

Tags:

Dokumenter og linker