Europas første felttest av IPv6 trådløs mesh kommunikasjon i Smarte Strømmålere ved Demo Steinkjer


Connode AB, sammen med NTE, gjennomfører nå tester av den nye generasjonen av kommunikasjonsløsninger for strømmålere ved Demo Steinkjer.  Det nye Connode 4 radio-systemet tillater sømløs IP-basert interoperabilitet og global standardisering for kraftbransjen, som har vært karakterisert ved proprietære protokoller og mangel på reell interoperabilitet.  Demo Steinkjer legger til rette for spennende tester i felten av de nye Connode 4 RF-mesh kommunikasjonsmodulene i en standard modulær strøm-måler.


NTE gjennomfører en av flere Connode 4 uttestinger som nå pågår i samarbeid med flere europeiske kraftselskap og telecom-operatører. Connode 4 ventes å være tilgjengelig på markedet i slutten av 2013.

Connode 4 representerer et gjennombrudd og er bransjens første programvareplattform som inkluderer IPv6-basert programvarearkitektur.  Den er basert på åpne standarder for m2m applikasjoner generelt, og smarte energi-løsninger spesielt.  Connode 4 er portabel mellom mange kommunikasjonsmedia som f eks 802.15.4g og andre media i IEEE 802-familien, noe som gir brukere fleksibilitet i takt med økede forretningsmessige behov.

«NTE sikter mot en AMS infrastruktur som benytter åpne standarder og utprøvet teknologi. Sammen med Demo Steinkjer har Connode 4 gitt oss muligheten til å teste en løsning som tilfredsstiller alle våre krav til en moderne og sikker AMS kommunikasjonsplattform» sier Håvard Valøen i NTE.

 «Faktiske tester i felten viser at både rekkevidde og ytelse er bedre enn tidligere versjoner av Connode radio mesh.  Alle tester er gjennomført med reell «ende-til-ende» sikkerhet aktivert.  Våre analyser viser at sikkerhetsmodellen som Connode bruker er fremtidsorientert og godt forankret i IEEE og IETF standarder,» sier Valøen.

Valøen poengterer at bruken av IPv6/6LowPAN gir muligheten for å integrere 3. parts verktøy for enkel overvåking og feilsøk.  «I arbeidet med å teste og analysere Connode 4 har det vært en klar fordel at standard Ipv6 og DTLS er brukt.  Vi kan verifisere hvordan kommunikasjons- og sikkerhetsprotokollene virker ved hjelp av åpent tilgjengelige analyseverktøy. Det samme gjelder muligheten til å lage statistikk over responstider og stabilitet. Tidligere har vi vært avhengige av leverandørspesifikke verktøy,» sier han.

 «Alt i alt er både NTE og Connode tilfredse med testen av ny teknologi i vår demo.  Vi ser fram mot ytterligere utprøving av løsningen i vårt «levende laboratorium» i Demo Steinkjer.  Resultatene fra disse testene vil også være av stor interesse for andre kraftselskap som forbereder implementering av AMS,» sier Erik Hatling, Prosjektleder for Demo Steinkjer.


Michael Westberg

Head of Sales & Marketing, Connode AB

Telefon +46 8 410 120 60

michael.westberg@connode.com


Om Demo Steinkjer

Demo Steinkjer er et nasjonalt demo-prosjekt etablert for å samle erfaring med bygging og drift av smarte elektrisitetsnett.  Målsettingen er å gjennomføre full-skala tester av nye teknologier og løsninger.

Demo Steinkjer er et “levende laboratorium” med infrastruktur og tjenester som vil bidra i utviklingen av innovative produkter og tjenester for virksomheter innen energisektoren i Norge.  Laboratoriet er lokalisert i Steinkjer, ca. 120km nord for Trondheim, hvor «smarte strømmålere» er installert hos ca. 1.000 husholdninger.

For ytterligere informasjon besøk www.demosteinkjer.no

Om Connode

Connode AB er Europas ledende leverandør av trådløse kommunikasjons-produkter for «Smart Metering» i rollen som OEM og teknologileverandør til forhandlere og produsenter av store systemer innen det raskt voksende Smart Grid-markedet.

Connode er resultatet av 10 års utvikling og implementering av stor-skala trådløse mesh nettverk.  Siden 2006 har kunder i Sverige, Finland, Norge, England og Nederland implementert ca. 650.000 Connode-aktiverte Smart Meters.  Connode AB er eiet av Capman, et ledende Nordisk investeringsselskap med en forvaltningskapital på ca. €3,5 milliarder.

For ytterligere informasjon se www.connode.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Faktiske tester i felten viser at både rekkevidde og ytelse er bedre enn tidligere versjoner av Connode radio mesh. Alle tester er gjennomført med reell «ende-til-ende» sikkerhet aktivert. Våre analyser viser at sikkerhetsmodellen som Connode bruker er fremtidsorientert og godt forankret i IEEE og IETF standarder.
Håvard Valøen i NTE