ContextVision - Vil bygge selskapets første moderne patologi lab

Report this content

STOCKHOLM – 21. oktober 2021 – ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, har besluttet å bygge sitt første fulldigitale patologilaboratorium som bekrefter selskapets sterke vilje til å fremme digitalisering innen patologi, til det best for både pasient og lege.

Salget i tredje kvartal endte på 26,0 MSEK (22,0), en økning på 7 prosent sammenlignet med forrige kvartal, og en økning på 18 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. EBITDA endte på 5,7 MSEK og kontantposisjonen var på 48,1 MSEK ved utgangen av kvartalet.

«Å bygge vårt eget moderne digitale patologilaboratorium vil gjøre oss i stand raskere å skape større verdi for pasientene, klinikerne og patologene. Vi har undersøkt dette gjennom et forskningsprosjekt ganske lenge, og behovet er utvilsomt der. Potensialet er veldig stort, noe som gjør dette til en «game changer» for ContextVision», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Lab-leder allerede rekruttert
INIFY Prostate vil være kjernen i maskinlæringsteknologien som sømløst skal integreres i laboratoriet. Statistisk prosesskontroll over hele verdikjeden, fra prøveleveranse til diagnoserapport, vil muliggjøre en innovativ patologitjeneste med høyest effektivitet og diagnostisk kvalitet. Laboratoriet vil i starten fokusere på prostatakreftdiagnose, og de første trinnene er allerede tatt.

«Det er igangsatt forhandlinger i Stockholm om lokasjon for et laboratorium i nærheten av medisinsk forskning og et helsevesen i verdensklasse. Vi har allerede rekruttert en erfaren laboratorieleder, som vil spille en viktig rolle i oppbygningen og driften av laboratoriet. Personen tiltrer på heltid i januar 2022», sier Palm.

I denne forbindelse har styret pålagt ledelsen å opprette et datterselskap for den tiltenkte laboratoriedriften.

INIFY Prostate
Resultatene fra selskapets multisenterstudie i EU ble presentert på «European Congress of Pathology» i august. Studiet viste at INIFY Prostate er robust på tvers av de fire forskjellige partnerne som er involvert, og at patologene og resten av helsepersonalet var veldig positive til produktets ytelse.

Nylig kunngjorte resultater fra de pågående studiene i USA, ble presentert på kongressen «The Pathology Vision» i Las Vegas. Disse viste en imponerende følsomhet for å oppdage kreftområder, inkludert svært små områder på ≤1mm. Studiet ble utført ved to laboratorier for å bevise robustheten mot forskjeller i oppsettet av hardwaren.

I tillegg ble resultater fra et pågående forskningsprosjekt i Sverige innen tykktarmskreft, presentert. Det indikerte at patologen kunne utføre vurderinger betydelig raskere og med lik diagnostisk nøyaktighet, ved bruk av ConextVisions prototype.

Sterkt salg
Innen virksomhetsområdet Medical Imaging fortsetter den positive utviklingen. Endelig ser man at verden gradvis åpnes, slik at ansatte igjen kan reise og møte nåværende, samt nye potensielle kunder. Et eksepsjonelt sterkt salg i USA, ga rekordomsetning i tredje kvartal. Salget ventes å vokse i forhold til historiske tall, men vil mest sannsynlig bli mer jevnt fordelt kvartalsvis, det kommende året.

«Sterkt salg signaliserer en trinnvis retur til vår forventede vekstplan før pandemien. Med positive tilskudd til organisasjonen som styrker teamet vårt, ser vi frem til fjerde kvartal og en sterk avslutning på året, mens vi forbereder oss på et vellykket 2022», sier Palm.

Selskapet vil holde en presentasjon/webkonferanse 22. oktober kl. 09:30-10:15 CEST. Bruk lenken nedenfor for registrering.

https://attendee.gotowebinar.com/register/2010501410324446735

###

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne informasjonen er av en slik art at ContextVision er forpliktet til å publisere den i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt gjennom agenturet til de ovennevnte kontaktpersonene, til offentliggjøring 21. oktober 2021.