ContextVision: Sterkt Q4 ga rekordår i 2021

Report this content

STOCKHOLM – 16. februar 2022- ContextVision, et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeprosessering, -analyse og beslutningsverktøy for digital patologi, rapporterte i dag sine resultater for fjerde kvartal og hele 2021.

Omsetningen for 2021 endte på 98,1 MSEK (94,7), som er den høyeste i selskapets historie. Etter en treg start på året, har omsetningen økt kvartal for kvartal og kulminerte i et meget sterkt fjerde kvartal på 27,4 MSEK (23,5). EBITDA endte på 2,2 MSEK og driftsresultatet på -9,0 MSEK.

Medisinsk bildebehandling

Året ble avsluttet med rekordsalg etter tre rekordkvartaler på rad. Spesielt så gjorde salget av ultralydproduktene det svært bra og selskapet fikk en kraftig vekst. Røntgenvirksomheten opplevde noe svakere salg, imidlertid så vi en oppgang i fjerde kvartal til 5,0 MSEK (4,6). Når det gjelder geografiske virksomhetsområder, vokser de amerikanske markedene – 17,6 MSEK (12,2) – mens de øvrige er uendret.

Fjerde kvartal så tilveksten av flere nye kunder, samt økt inntjening fra en eksisterende kunde. Basert på denne utviklingen ser vi frem til et meget lovende 2022.

I Q4 lanserte vi vårt nye produkt for 3D/4D-skanning med ultralyd, Rivent 3D. Vi fortsetter å lede utviklingen av bildeforbedring for 3D-ultralyd. Rivent 3D er et tillegg til vår Rivent produktfamilie, hvor vi nå kan tilby høykvalitets 2D/3D/4D løsninger for alle systemer – fra mindre håndholdte til de mest avanserte systemene på markedet.

Digital patologi

Fokuset for digital patologi i løpet av 2021 har vært å fullføre de kliniske studiene ved hjelp av vårt verktøy, INIFY Prostate. Studiene, utført i EU og USA, viste svært positive resultater med «eksepsjonell nøyaktighet» i identifiseringen av kreft, samt «imponerende presisjon» med å skissere kreftområder. INIFY Prostata viser alle tegn på å være et av de mest nøyaktige og avanserte beslutningsstøtteverktøyene i verden i dag.

I løpet av andre halvår ble det besluttet at forretningsenheten Digital patologi foretar et strategisk skifte og fokuserer helt på etablering av en AI-basert patologilaboratorietjeneste. Produktet INIFY Prostate og dets relaterte IP og teknologi vil nå utgjøre en viktig hjørnestein i å tilby en komplett patologitjeneste, fra prøvelevering til diagnostisk rapport. Datterselskapet Inify Laboratories ble opprettet.

Spin off

Etter strategiendringen ble det under en ekstraordinær generalforsamling i desember fattet beslutning om å skille ut Inify Laboratories som et eget selskap. Alle eiendeler knyttet til Digital Pathology er nå overført til datterselskapet, og utskillelsen ble fullført gjennom å gi et aksjeutbytte til eksisterende aksjonærer i ContextVision i februar 2022. Med henvisning til pressemeldingen i august i fjor, er intensjonen å notere det nye selskapet på Euronext Growth i Oslo.

- Å bygge og etablere en moderne digital patologilab-tjeneste fra bunnen av, gjør oss i stand til å avansere raskere og skape større verdi for pasienter, klinikere og aksjonærer. Strategien har blitt grundig analysert over en lengre periode, og vi er nå klare til å realisere. Behovet er udiskutabelt, og potensialet er stort, sier Fredrik Palm, administrerende direktør i Inify Laboratories og tidligere administrerende direktør i ContextVision.

- ContextVision har en stor fremtid foran seg, en finansielt stabil virksomhet med flertallet av de største systemprodusentene i verden, og en sterk produktportefølje. Vi ser frem til å kunne fokusere fullt ut på vår hovedkompetanse; bildeforbedring, bildeanalyse og maskinlæring, sier Ola Lindblad, fungerende administrerende direktør i ContextVision.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon, kontakt Ola Lindblad på E- post: ola.lindblad@contextvision.se eller +46 8 750 35 50 besøk gjerne også: www.contextvision.com.

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.