ContextVision annonserer vedtak for registreringstidspunkt for utbytte

Report this content

Stockholm, 2. februar 2022 – ContextVision, verdens ledende leverandør av bildeforbedring, vedtok på den ekstraordinære generalforsamlingen i ContextVision AB den 10. desember 2021, å dele ut alle aksjene i det heleide selskapet INIFY Laboratories AB (org. nummer: 559345 4431 (INIFY) til aksjonærene i selskapet. Styret har satt registreringstidspunkt fot utbyttet til 9. februar 2022, hvor selve utbyttet forventes å finne sted 10. februar 2022.

Samtlige aksjer i INIFY deles ut, hvor én aksje i ContextVision gir rett til én aksje i INIFY. Utover å være registrert som aksjonær i ContextVision på selve registreringstidspunktet for utbyttet, trenger ikke aksjonærene å foreta seg noe for å få sine aksjer i INIFY.

Siste dag for handel i ContextVision-aksjen, inkludert retten til å motta aksjer i INIFY, er 7. februar 2022. Fra og med 8. februar 2022 vil ContextVision-aksjene omsettes uten rett til å motta aksjer i INIFY.

Tidsplan

Følgende tidsplan gjelder for utbytte i ContextVision:

Dato Hendelse
7. februar 2022 Siste dag for handel i ContextVisions aksjer, inkludert retten til å motta aksjer i INIFY
8.  februar 2022 ContextVision sine aksjer omsettes uten rett til å motta aksjer i INIFY
9. februar 2022 Registreringsdato for utdeling av aksjer i INIFY
10. februar 2022 Utbytte av aksjene i INIFY gjennomføres

Aksjespleis av aksjene i INIFY

Etter at utbyttet er gjennomført, vil en aksjespleis (sammenslåing) av INIFYs aksjer finne sted. INIFYs ordinære generalforsamling vedtok 13. januar 2022 en sammenslåing av aksjer, hvor 10 eksisterende aksjer i INIFY skal slås sammen til én aksje. For å muliggjøre aksjespleisen, ble det også besluttet å endre grensen for antall aksjer i vedtektene. INIFYs aksjonærer trenger ikke å foreta seg noe for å delta i aksjespleisen.

Aksjonærene i INIFY vil automatisk motta et nytt, lavere antall aksjer i forhold til sine aksjebeholdninger på registreringstidspunktet, som vil bli fastsatt senere. Aksjonærene, hvis beholdning av aksjer på registreringstidspunktet ikke er jevnt delelig med ti, vil motta aksjer gratis, ved at en hovedaksjonær i INIFY legger til det antall aksjer som trengs for at antall aksjer blir delelig med ti. Denne hovedaksjonæren vil også runde ned sin gjenværende eierandel i INIFY til nærmeste tall som er jevnt delelig med ti.

Gjennom fusjonen reduseres antall aksjer i INIFY fra 77.367.500 til 7.736.750. Ny pålydende blir ca. SEK 0,064626 per aksje. INIFY vil også endre sin ISIN-kode.

Bekrefter ny fungerende administrerende direktør

ContextVision bekrefter også at Ola Lindblad vil fungere som administrerende direktør.

«Som tidligere annonsert, vil nåværende administrerende direktør Fredrik Palm gå videre og lede INIFY Laboratories som deres administrerende direktør. Fredrik har vært en sentral leder i ContextVision i ti år, siden april 2019 som administrerende direktør. Jeg vil gjerne takke ham og ønske ham stor lykke med etableringen av INIFY Laboratories. Ola har ledet forretningsenheten Medical Imaging i to år, og han er godt rustet til å fortsette utviklingen av ContextVision, nå med fullt fokus på å videreutvikle medical imaging virksomheten,» sier styreleder Olof Sandén i ContextVision.

«Jeg ser tilbake med stolthet på mine ti år hos ContextVision. Vi har kontinuerlig styrket virksomheten og den globale markedslederposisjonen innen bildebehandling, takket være et dyktig team med imponerende dedikasjon. Det er med stor trygghet jeg overlater roret til Ola, en leder som er godt kjent med selskapets kjernevirksomhet. Etter mitt syn ligger alt til rett for at ContextVision kan fortsette den fantastiske reisen som selskapet er godt i gang med. Jeg vil garantert følge den tett», sier Fredrik Palm, administrerende direktør i INIFY Laboratories.

Palm fortsetter:

«Ledergruppen i INIFY Laboratories er nesten komplett. Ser vi på hele organisasjonen har vi svært kompetente og erfarne personer som utgjør vårt engasjerte, tverrprofesjonelle team

Ola Lindblad kommenterer:

«ContextVision er en unik merkevare i markedet, med eksepsjonelt dyktige folk, og jeg er veldig stolt over å ta på meg rollen som fungerende administrerende direktør. Den nye ledergruppen er på plass, og er sterkt motivert for å lede virksomheten fremover. Med vårt økte fokus på medical imaging, vil vi fortsette vår vekstreise de neste årene

###

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne informasjonen er å betrakte som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning, og er underlagt kravene til offentliggjøring i norsk Lov om verdipapirhandel.

###

For ytterligere informasjon, kontakt administrerende direktør Fredrik Palm fredrik.palm@inify.com,  eller administrerende direktør Ola Lindblad ola.linblad@contextvision.se besøk gjerne også: www.contextvision.com.

###

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.