ContextVision bekrefter verdien på det kommende utbyttet

Report this content

Stockholm, 7. februar 2022, i henhold til regelverket for Oslo Børs.

ContextVision bekrefter herved verdien på det kommende utbyttet

I samsvar med informasjonen i innkalling til ekstraordinær generalforsamling offentliggjort 15. november 2021, bekrefter selskapet at verdien av utbytteutdelingen i form av aksjene i Inify Laboratories AB er lik bokførte verdier av de relevante eiendelene i ContextVision og beløper seg til SEK 31 753 090. Dette representerer en utdeling på SEK 0.41 per aksje eid i ContextVision.

https://www.contextvision.com/notice-to-extraordinary-general-meeting-in-contextvision-ab-publ/

Som tidligere kommunisert, er intensjonen å notere Inify Laboratories AB på Euronext Growth Oslo i løpet av våren.

###

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

###

For ytterligere informasjon, kontakt administrerende direktør Fredrik Palm fredrik.palm@inify.com,  eller administrerende direktør Ola Lindblad ola.lindblad@contextvision.se