ContextVision trer inn på markedet for intervensjonell radiologi

GOPView® iRVPlus er det første kommersielt tilgjengelige produktet som muliggjør avbildningsforbedring og dosereduksjon

BOSTON, Massachusetts, CHICAGO, Illinois og STOCKHOLM, Sverige – 30. november 2008 – Ved RSNA vil ContextVision, partner innen avbildningsprogramvare for de mest anerkjente avbildningsprodusenter i verden, i dag presentere GOPView® iRVPlus, en ny programvare for avbildningsforbedring og dosereduksjon for intervensjonell radiologi.

Medisinske team er avhengige av denne typen verktøy i fluoroskopiprosedyrer der sanntidsbilder brukes til å lede katetre til målet, for eksempel ved angioplastikk eller utskifting av stent. GOPView iRVPlus fungerer ved at en kontinuerlig adaptiv filtreringsmetode analyserer alle pikslene i et bilde, og analyserer alle strukturene i bildet på samme nivå. Denne invariante rotasjonsprosessen garanterer at alle objekter, uavhengig av plassering og retning, får det høyeste nivået av bildeforbedring som er mulig. Dette eliminerer faren for at kritisk informasjon blir oversett under en undersøkelse, noe som gir høyere medisinsk verdi.

”GOPView iRVPlus er et viktig tillegg til vårt utvalg av avbildningsforbedringsutstyr”, sier Don Barry, Ph.D, produktansvarlig for GOPView iRVPlus. “Dette verktøyet muliggjør avbildningsforbedringer på et nivå vi aldri før har oppnådd i intervensjonell radiologi, og muliggjør en dosereduksjon på over en tredjedel, noe som minimerer eksponeringen for både pasient og medisinsk personell under en undersøkelse uten at det går på bekostning av bildekvalitet eller diagnostisk verdi.”

I likhet med alle ContextVision-produkter bruker iRVPlus den adaptive algoritmen GOP, som forbedrer alle strukturer og reduserer støy samtidig. Denne anisotropiske filtreringsmetoden forbedrer bildekvaliteten for alle teksturer slik at man kan se flere detaljer med mindre uskarphet. I tillegg finjusteres bildene av et omfattende og voksende bibliotek av adaptive filtre.

Om oss

ContextVision is the leading independent developer in medical imaging enhancement, analysis and processing technologies, serving leading OEMs and distributors for more than 25 years. ContextVision’s embedded imaging software is relied upon daily by thousands of users around the globe. ContextVision’s patented GOP algorithm allows unprecedented image quality to be achieved by simultaneously enhancing fine structure while reducing noise and speckle across MRI, X-Ray, Ultrasound, CT, and IR. ContextVision’s technology enables the company’s customers to provide superior digital imaging quality to hospitals and clinicians. Such solutions promise more rapid and accurate diagnoses, reduced operator eye fatigue, and ultimately, a greater return-on-investment for medical imaging users. For more information, please visit www.contextvision.com.