COV Q3 2014 - Fortsatt positiv utvikling

ContextVision fortsatte sin stabile salgsutvikling i tredje kvartal 2014 og hadde en salgsvekst på fem prosent etter årets ni første måneder. Selskapet nådde flere milepæler i forhold til å gjøre teknologien og produktporteføljen bredere.

ContextVision hadde salgsinntekter på SEK 14,8 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med SEK 15,9 millioner i samme kvartal i fjor. Den lille nedgangen i omsetning ligger innenfor det som er normale svingninger i selskapets inntektsstrøm. Driftsresultatet endte på SEK 1,5 millioner kroner, ned fra SEK 3,2 millioner kroner foregående år. Driftskostnadene i kvartalet var preget av de siste kostnadene ved en rettstvist og gjenspeiler også økt FoU-innsats. Resultat etter skatt for tredje kvartal endte på SEK 1,0 millioner kroner mot SEK 2,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

For de første ni månedene av 2014 hadde ContextVision et salg på SEK 48,2 millioner, som er en økning på SEK 2,4 millioner kroner fra fjoråret. Resultat etter skatt for de første ni månedene i år ble SEK 4,7 millioner, mot SEK 2,0 millioner i samme periode i 2013.

Medisinsk bildediagnostikk er avgjørende for presise diagnoser og behandling. ContextVision er verdensledende innen programvare for bildeanalyse og forbedring. Selskapet har særlig fokus på ultralyd, som er det raskest voksende segmentet innen medisinsk bildediagnostikk.

- Vi nådde to viktige milepæler i tredje kvartal. Vi hadde en vellykket lansering av vår nye programvare for 3D ultralyd, et produkt som gjør det mulig å få fram svært naturtro bilder av ufødte barn. Produktet er blitt svært godt mottatt hos produsentene av ultralydutstyr, og vi forventer salgsinntekter fra det nye produktet neste år, sier CEO Anita Tollstadius.

ContextVision utvidet også sitt nettverk av akademiske samarbeidspartnere I tredje kvartal, gjennom å etablere et samarbeid med et anerkjent team ved et universitet i Sveits. Dette er enda et skritt i videreutviklingen av ContextVision som teknologileder innen programvare for analyse og forbedring av medisinske bilder.

For ytterligere informasjon, kontakt CEO Anita Tollstadius, telefon +46 70 337 3026, e-post anita.tollstadius@contextvision.se.

ContextVisions teknologi gir leger bedre bilder av pasienten, noe som er avgjørende for korrekt diagnose og behandling. ContectVision er ledende innen programvare for analyse og forbedring av medisinske bilder, med mer enn 150 000 installasjoner over hele verden gjennom selskapets OEM-kunder. Selskapet begynte som en pionér i sin bransje for mer enn 30 år siden og utvikler i dag neste generasjon programvare for medisinske bilder fra 2D/ 3D/ 4D ultralyd, MRI, røntgen, mammografi og CT. ContextVision har sin virksomhet i Sverige og er notert på Oslo Børs under tickeren COV. For mer informasjon, se www.contextvision.com

Dokumenter og linker