INIFY Laboratories AB skilles ut i et eget selskap

Report this content

STOCKHOLM – 10. desember 2021 – ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, vedtok på en ekstraordinær generalforsamling 10. desember, at datterselskapet INIFY Laboratories AB skal skilles ut som et uavhengig selskap, gjennom å dele ut aksjene i selskapet til de eksisterende aksjonærene i ContextVision.

Selskapet skal bygge et ultramoderne patologilaboratorium med fokus på høykvalitetsdiagnostikk, i første omgang for prostatakreft.

Palm blir sjef I INIFY Laboratories

Fredrik Palm, som i dag er administrerende direktør i ContextVision-gruppen, inkludert INIFY Laboratories, vil frem til januar 2022 ikle seg begge sjefsjobbene, for deretter å konsentrere seg 100 prosent om å lede INIFY Laboratories. Fra januar 2022, mens rekrutteringsprosessen for ny administrerende direktøren i ContextVision pågår, vil Ola Lindblad, nåværende VP of Medical Imaging, fungere som midlertidig administrerende direktør i ContextVision.

«ContextVision er et meget veletablert og vellykket selskap. I løpet av mine ti år har vi utviklet og styrket selskapets posisjon i markedet for medisinsk bildebehandling. Gjennom de siste fem årene har vi bygget opp et nytt forretningsområde innen digital patologi og utviklet et av de kraftigste beslutningsstøtteverktøyene for diagnostisering av prostatakreft, som finnes. Vi fokuserer nå vår virksomhet i to forskjellige retninger, noe som forbedrer mulighetene våre til å ta neste steg i utviklingen av hvert selskap», sier Fredrik Palm, administrerende direktør i ContextVision og INIFY Laboratories.

Ann-Charlotte Linderoth, finansdirektør i ContextVision, er tiltenkt samme stilling innen INIFY Laboratories, men vil beholde sin stilling i begge selskapene i en overgangsperiode. ContextVision vil rekruttere en ny finansdirektør og jobber med en interimsløsning i mellomtiden.

Godt i gang med rekruteringen

«Neste steg i utviklingen betyr at ContextVision, med sine nåværende og fremtidige medisinske bildebehandlingsprodukter for OEM-kunder, kan fokusere på å videreutvikle sin nåværende markedsledende posisjon. Produktutgivelser i nær fremtid inkluderer neste generasjons 3D-produkt for ultralyd i 2022», sier Palm.

«INIFY Laboratories vil fokusere på etablering og vekst ved å bygge en innovativ og topp moderne laboratorievirksomhet, hvor avansert teknologi og omfattende kunnskap innen digital patologi fungerer som hjørnesteiner. Dette lar oss til syvende og sist tilby effektiv kreftdiagnostikk av høy kvalitet, i førsteomgang med fokus på prostatakreft», fortsetter Palm.

Man er i ferd med å bygge opp organisasjonen til INIFY Laboratories. Flere nøkkelfunksjoner som har jobbet med utviklingen av det AI-baserte beslutningsstøtteverktøyet INIFY Prostate, vil bli en del av INIFY Laboratories. Selskapene vil dele kontorer inntil det nye laboratorieanlegget står klart.

###

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne informasjonen er å betrakte som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning, og er underlagt kravene til offentliggjøring i norsk Lov om verdipapirhandel.

###

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.

###

Om ContextVision

ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.