Lite kunnskap om risiko ved arbeid i høyden

En av tre medarbeidere har sjelden eller aldri fått informasjon av arbeidsgiver om risikoen ved arbeid i høyden. - Manglende opplæring og feil bruk av utstyr er ofte årsaken til fallulykker, forteller Vegard Aune, landssjef i Skydda Norge

Risikoen ved å jobbe i høyden er stor. I Sverige er hver tredje arbeidsulykke en fallulykke og i Norge er fall hovedårsaken til personskader i arbeidslivet.

Lover og forskrifter pålegger arbeidsgivere å sørge for sikkerhetsutstyr og opplæring til sine ansatte.

Men da fallsikringsprodusenten Cresto spurte ansatte i industri- og byggesektoren i Sverige om sikkerhet på arbeidsplassen, svarte en av tre at de veldig sjelden eller aldri har fått informasjon om risikoen ved å arbeide i høyden.

- Manglende opplæring og feil bruk av utstyr er ofte årsaken til fallulykker. Ansatte med riktig opplæring jobber derimot bedre og tryggere. Det er derfor viktig at vi prioriterer kunnskap og informasjon om fallsikring bedre enn vi gjør i dag. Vi satser derfor mye på å gjennomføre skreddersydde opplæringsprogram for å øke bruken av fallsikringsutstyr, forteller Vegard Aune, landssjef i Skydda Norge.

Oppsummering av Cresto sin undersøkelse:

  • En gang i året informerer snittarbeidsgiveren sine medarbeidere om selskapets retningslinjer for bruk av fallsikringsutstyr, samt risiko ved arbeid i høyden
  • En av tre medarbeidere har veldig sjelden eller aldri fått informasjon av arbeidsgiver om risikoen ved arbeid i høyden
  • Tre av ti får opplæring om hvordan de skal arbeide i høyden for å unngå ulykker mer sjelden enn en gang i året
  • Seks prosent trener regelmessig i bruk av fallsikringsutstyr, som for eksempel en gang i halvåret
  • Ni av ti kjenner til lov om bruk av fallsikringsutstyr der det er risiko for fallulykker, og ved arbeid på over to meters høyde
  • Blant dem som ikke bruker fallsikringsutstyr, svarer 50 prosent at de ikke bruker det fordi det er lite fleksibelt
  • Tre av ti velger bort fallsikringsutstyr når de arbeider under stressende omstendigheter

For mer informasjon:
Vegard Aune, landssjef Skydda Norge

Mobil: 982 17 726
E-post: vegard.aune@skydda.no

Om oss

Om CrestoProduksjon av seler og liner er et håndverk, med fokus på kvalitet og design, derfor foregår produksjonen i Sverige. Alle detaljer er utformet for å forenkle bruken av våre produkter og dermed gjøre utstyret så sikkert og komfortabelt som mulig. CRESTO AB ble etablert 1999 og har siden 2002 vært et selskap og varemerke innen Skydda og B&B Tools. Vi er fortsatt et ungt selskap, men har siden oppstarten vært drevet av dedikerte medarbeidere med lang erfaring og kompetanse fra bransjen.I 2007 kjøpte vi det danske fallsikringsselskapet ResQ A/S som idag er en integrert del av Cresto og vår totale produktportefølje. I og med dette oppkjøpet er vi markedsledende på spesifikt redningsutstyr til den globale vindkraftsindustrien. Cresto er også markedsledende på vårt hjemmemarked i Norden, og det satser vi på å fortsette med i årene framover.

Multimedia

Multimedia