CSC markerer 50 år i den teknologiske ledertrøyen

Det globale IT-selskapet feirer sitt 50-årsjubileum i dag – torsdag 16. april – på dagen 50 år etter at de to dataingeniørene Roy Nutt og Fletcher Jones etablerte selskapet i USA, kun ustyrt med 100 dollar og en drøm om suksess. Og suksess har det blitt, konsernet er i dag en verdensledende leverandør av IT-tjenester innen konsulenttjenester, systemintegrasjon og outsourcing, med over 92.000 medarbeidere i 80 land. I Norge tilbyr selskapets mer enn 400 medarbeidere i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim en lang rekke løsninger til offentlig og privat sektor.

- CSC har gjennom årene utviklet seg til en organisasjon av dyktige og engasjerte enkeltpersoner med høy faglig kompetanse, sier administrerende direktør i CSC Norge, Gisle Eckhoff og utdyper:

- Vi har alltid målt våre prestasjoner i form av våre kunders suksess, og vi er svært fornøyde med resultatene vi har oppnådd i samarbeid med en rekke ledende norske og nordiske selskaper som eksempelvis DnB NOR, KLP og SAS. Vår styrke er kreative ideer og fleksible tjenester med global rekkevidde. I en tid med ekstraordinære økonomiske rammebetingelser, vil vi fortsette med å investere i vår fremtid. Med vår 50-årige suksesshistorie har vi et spesielt godt utgangspunkt for å bistå våre kunder til å komme styrket ut av den økonomiske nedgangskonjunkturen.

I 1996 etablerte selskapet seg i Norge gjennom oppkjøpet av The Continuum Company. Senere ble også virksomheter som Mynd og Scandinavian IT Group innlemmet i selskapet. I dag har CSC Norge mer enn 400 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim – med en omsetning siste regnskapsår på over 700 millioner kroner.

- CSC opparbeidet seg tidlig en sterk posisjon på det norske markedet, spesielt innenfor finans- forsikringsbransjen. Disse kundeforholdene har eksistert lenge – og er blitt tettere og mer omfattende – etter hvert som de har resultert i positive resultater. I tillegg har vi fått flere nye kunder innenfor luftfart og reiseliv. Få selskaper er uberørt av de rådende økonomiske nedgangstidene. Et stort og økende kostnadsfokus i norske bedrifter fører imidlertid til at stadig flere virksomheter finner det lønnsomt å outsource hele eller deler av sin IT-drift. Det medfører at vi i CSC har grunn til å være optimistiske med hensyn på utviklingen fremover – også de nærmeste årene – da det spesielt er i tider som dette at gevinstene og besparelsene tilknyttet outsourcing forfølges i stor skala, sier Eckhoff.

Med fokus på de neste 50 årene
CSC har alltid hatt et fremtidsrettet fokus og benytter også denne anledningen til å se fremover på de neste 50 årene. I den forbindelse har selskapet identifisert tre metatrender som det mener vil drive utviklingen i de 50 årene som ligger foran oss. Metatrendene er offentliggjort i den 50. utgaven av CSC World, selskapets egen publikasjon, og omfatter: Forbrukerteknologi som driver for innovasjon innen IT-bransjen, omfattende teknologiske endringer i bedrifters forretningsfunksjoner og prosesser samt stadig tetter utvikling av forretnings- og IT relasjoner.

Jubileet markeres over hele verden
CSC ansatte over hele verden markerer 50-årsdagen gjennom en rekke aktiviteter som blant annet inkluderer en online feiring i selskapets Second Life ® virtuelle verden samt en interaktiv og global "One CSC" fotomosaikk som viser profiler av CSC ansatte og deres viktigste bidrag til selskapet. I tillegg har den amerikanske toppsjefen Michael W. Laphen invitert alle ansatte til å delta i en virtuell brainstorming for å diskutere veien videre for selskapet. Debatten vil foregå ved hjelp av et felles intelligensverktøy kalt ”Imaginatik Idea Central”, som tilrettelegger for innsending og utvikling av ideer om den strategiske retningen for selskapet.

- Å reflektere over de mange høydepunktene de siste 50 årene er spennende, men vi har ingen intensjon om å hvile på laurbærene. Vi er stolt over hva vi har oppnådd og ser frem til å utvikle neste generasjons forretningsløsninger. Vår teknologiske kompetanse og vårt store kundeengasjement skal være drivkraft for nye 50 år med innovasjon og suksess, sier administrerende direktør i CSC Norge, Gisle Eckhoff.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gisle Eckhoff, adm. dir. CSC Norge: tlf. +45 29 23 58 86
Kim Mugaas, markedssjef CSC Norge, tlf 48 08 64 40

For mer informasjon om CSCs 50-årsjubileum, inkludert medarbeidernes perspektiver og ekspertuttalelser, besøk www.csc.com/fifty. Ytterligere informasjon om metatrendene finnes på www.csc.com/cscworld.

Viktige milepæler i CSCs 50-årige historie
• 16. april 1959: Roy Nutt og Fletcher Jones sluttet i sine respektive jobber og grunnla Computer Sciences Corporation (CSC)
• 1961: CSC signerer selskapets første føderal kontrakt med NASA's Jet Fremdrifts Laboratory (JPL) for å støtte et datasystem for innsamling av telemetriske data fra ubemannede romsonder
• 1965: CSC utkonkurrerte General Electric Co, et selskap 1000 ganger større enn CSC, og vinner en kontrakt med den amerikanske atomkommisjonen.
• 1971: CSC bygger første automatiske trafikkstyresystem for Panamakanalen.
• 1981: CSC innleder bistand til Hubble Space Telescope prosjektet ved Space Telescope Science Institute ved Johns Hopkins Universitetet og fortsetter med å støtte Hubbles daglige drift de neste tre tiårene, som blant annet inkluderer en vellykket lansering i 1990.
• 1989: CSC starter Leading Edge Forum for å drive globalt lederskap innen innovasjon.
• 1996: CSC overtar den gigantiske datasentralen i København fra den danske stat – og selskapet får dermed et styrket fotfeste I Norden med en utvidet portefølje av store offentlige kunder
• 1996: CSC signerer en USD 4 milliarder langsiktig outsourcing avtale med DuPont, en av de største og mest innovative teknologiavtaler i historien.
• 1996: CSC Norge ble etablert gjennom oppkjøpet av The Continuum Company. Siden er virksomheter som Mynd og Scandinavian IT Group blitt innlemmet i selskapet.
• 2004: CSC vinner største programmeroutsourcing-kontrakt i forsikringsbransjen med Zurich Financial Services.
• 2007: CSC utvider sin outsourcingskapasitet i India ved oppkjøp av Covansys og First Consulting Group.

En interaktiv tidslinje for CSCs historie finnes på www.csc.com/timeline.

Om CSC
CSC er en ledende global tilbyder av teknologiløsninger og -tjenester gjennom de tre viktigste virksomhetsområdene; Business Solutions & Services, Global Outsourcing Services og offentlig sektor. CSCs avanserte tjenester inkluderer rådgivning, systemintegrasjon og IT-drift, outsourcing av forretningsprosesser og programvareutvikling, overvåkning og brukersupport, samt ledelsesrådgivning og tilhørende konsulentbistand. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Falls Church i USA. CSC har omlag 92.000 ansatte og rapporterte inntekter på USD 17,1 milliarder for siste 12-månedersperiode, som endte 2. januar 2009. For mer informasjon, gå til selskapets webområde på www.csc.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker