DnB NOR inngår omfattende avtaler med IT-selskapet CSC

DnB NOR har etter en inngående anbudsprosess nettopp valgt CSC som IT-partner innenfor flere av konsernets forretningsområder. Dette kommer i tillegg til den nylig inngåtte storavtalen mellom DnB NOR-eide Vital og CSC. Avtalene med DnB NOR og Vital løper i fem år – med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år – og har en samlet verdi på 0,7 – 1,0 milliarder kroner, dersom alle opsjoner utøves. Det internasjonale IT-selskapet CSC skal bistå med utvikling, forvaltning og drift av virksomhetskritiske kjernesystemer og applikasjoner samt nye IT-prosjekter innen DnB NOR-konsernet.

- Etter en omfattende anbudsprosess har vi inngått avtaler med CSC basert på selskapets spisskompetanse innen IT-løsninger til bank- og finans kombinert med et fleksibelt og pålitelig internasjonalt leveransesystem. Avtalene åpner nye muligheter for oss – og det er spennende å kunne jobbe sammen med en internasjonal IT-partner som CSC, sier Helge Forfang, konserndirektør med ansvar for Risk Management & IT i DnB NOR Bank.

- DnB NOR er et offensivt bank- og finanskonsern med økende satsning i utlandet og konsernet er derfor en viktig partner for CSC i videreutvikling av våre IT-løsninger for bank og finansbransjen. På dette området satser vi stort. Vi ser frem til å bistå DnB NOR med å utnytte fremtidige IT-muligheter til det beste for konsernet og dets kunder, sier Per Kristian Nauste i CSC.

Avtalene med DnB NOR gjelder Vital, DnB NOR Finans og DnB NOR Kort, men avtalene er utarbeidet med tanke på å kunne inkludere fremtidige IT-prosjekter innenfor DnB NOR-konsernet. Disse samarbeidsavtalene medfører at CSC blir blant hovedleverandørene av IT-tjenester til DnB NOR og Vital ut 2011, med mulig forlengelse i ytterligere tre år. Samlet anslås verdien av konsernavtalen med DnB NOR og Vital til omkring 0,7 – 1,0 milliarder kroner de neste 5 – 8 årene, dersom alle opsjoner utøves.

- CSC er også inne i andre prosesser som pågår for øyeblikket. Vår målsetning er å oppnå effektivisering innen drift og utvikling, og samtidig tilrettelegge for besparelser knyttet til IT-prosjekter, utdyper Helge Forfang i DnB NOR Bank.

Ledende innen finans
Utøves alle opsjoner, inkludert ytterligere tre års forlengelse, kan samarbeidet omfatte IT-leveranser for opptil 1 milliard kroner de neste årene.

- DnB NOR-konsernet er profesjonelle innen anvendelse av IT, og vi er svært godt tilfreds med tilliten konsernet viser CSC gjennom denne avtalen. Avtalen er viktig både økonomisk og strategisk, og bekrefter at CSC er en attraktiv IT-partner for Nordens ledende bank- og finansselskaper, sier adm. direktør Per Kristian Nauste i CSC Norge, og tillegger:

- Som et internasjonalt IT-selskap med virksomhet over hele verden, satser vi nå spesielt sterkt på bank- og finanssektoren i Norden. Dette er et område hvor vi tradisjonelt står veldig sterkt i Europa, men få vet kanskje at mye av kjernekompetansen vår innenfor dette området faktisk finnes her i Norge. Det er vi stolte av – og nå ser vi frem til å kunne ta fatt på nye IT-prosjekter i DnB NOR-konsernet.

Betydelige kostnadsbesparelser
Samarbeidsavtalen tilrettelegger også for bruk av utviklingsressurser i lavkostland. Det innebærer blant annet involvering fra CSCs kontor i India. Som et internasjonalt IT-selskap har CSC bygget opp en betydelig virksomhet i India de siste årene. Dette vil nå DnB NOR-konsernet kunne utnytte for fremtidige IT-prosjekter. CSC har nær 500 medarbeidere i Norge. På verdensbasis er det 77.000 ansatte hvorav over 7.000 i India – og CSC India skal vokse.

- Vi opplever at alle store avtaler i dag inneholder elementer av arbeid utført i lavkostland. Det er verken nok kapasitet eller konkurransedyktige alternativer for å bedrive lokal systemutvikling på alle områder som tidligere. For oss er det helt naturlig å gi DnB NOR muligheten til å utnytte de samme mulighetene for effektiv gjennomføring av komplekse IT-prosjekter til reduserte kostnader, utdyper Per Kristian Nauste i CSC Norge.

- Avtalestrukturen er veldig riktig – blant annet med elementer av offshore – og den er basert på en fremtidsrettet samarbeids- og prisstruktur. Det gir mulighet for reduserte kostnader fra lavkostland, hvor CSC har operert i lang tid. Samtidig øker det skaleringsevnen på IT-siden. På dette området ser vi på CSC som en veldig interessant samarbeidspartner,, forteller Helge Forfang i DnB NOR Bank.

Det er DnB NORs avdeling for konsernanskaffelser som har forhandlet avtalen på vegne av finanskonsernet, i tett samarbeid med DnB NOR Finans og DnB NOR Kort.

- Dette er et godt eksempel på god lagånd mellom DnB NOR og datterselskapene og vi ser også hvordan avtalen har gitt syngerieffekter på tvers av konsernet, sier Helge Forfang i DnB NOR.

For ytterligere informasjon, Vennligst kontakt:

Per Kristian Nauste
Adm. dir. CSC Norge
tlf. 21 63 46 50/ 480 86 650

Helge Forfang
Konserndirektør DnB NOR, risikostyring konsern og IT
Tlf: 917 67 918

Multimedia

Multimedia