Mike Lawrie blir ny toppsjef i IT-giganten CSC

Det globale IT-selskapet CSC, som har en sterk posisjon i Norge, utnevner Mike Lawrie som ny toppsjef i selskapet. Lawrie begynner for fullt senest ved overgangen til nytt fiskalår, 31. mars 2012, og han etterfølger dermed Michael W. Laphen, som fjor sommer kunngjorde at han ville fratre som toppsjef før sommeren i år. Lawrie er for tiden leder for britiske Misys plc, notert på London-børsen, som er en ledende global leverandør av IT-løsninger til finansnæringen. 

CSC utnevner også Rodney F. Chase, nåværende styremedlem, til ikke-arbeidende styreformann med virkning fra når Mike Lawrie starter som toppsjef. På klassisk amerikansk vis utnevnes Mike Lawrie formelt som President og CEO, noe som betyr at han ved siden av å lede selskapet operasjonelt, også inngår i selskapets styreledelse. Lawrie er i første omgang utnevnt til medlem av styret med øyeblikkelig virkning.

Mike Lawrie tar med seg omfattende global erfaring fra IT- og programvareindustrien, deriblant hele 27 år i IBM, hvor han var Senior Vice President og Konserndirektør med ansvar for salg og distribusjon av IBMs produkter og tjenester over hele verden. I tillegg var Lawrie leder for IBMs EMEA virksomhet, som da omfattet virksomhet i hele 124 land med mer enn 90 000 ansatte. Før det ledet han den vertikale bransje- og divisjonsvirksomheten for IBM i Asia Pacific. Som konsernsjef i Misys har Lawrie tilrettelagt for betydelig vekst i både aksjonærverdier og kundetilfredshet gjennom en innovativ strategisk satsning som har posisjonert Misys som en ledende global leverandør av IT- og programvareløsninger til finansnæringen. Hans unike erfaringsbaserte kompetanse og lederskap fra optimalisering og omstilling av globale virksomheter – med mål om å oppnå styrket samhandling på tvers av organisasjonsstrukturer og landegrenser samt større operasjonell leveransekraft – vil bidra til at CSC oppnår sine strategiske mål.

Lawrie er opptatt av innovasjon, noe som har gjort han til en pådriver av verdens første fullt åpne kildekode samt standardiserte løsninger for data- og informasjonsflyt i helsesektoren. Lawrie har også ledet Allscripts-Misys Healthcare Solutions, som var en bransjeledende leverandør av elektroniske journalsystemer. Lawrie var ellers sentral da Misys' helsedivisjon ble fusjonert med Allscripts, og den påfølgende sammenslåingen med Eclipsys, en leverandør av IT-løsninger til helsesektoren. Hans fokus på utviklingen av innovative helsetjenester og muligheten for bedret pasientbehandling gjennom bruk av moderne teknologi og gode IT-løsninger vil bidra til å forme CSCs strategiske vekstplan for selskapets IT-leveranser til helsesektoren.

- Vi er svært glade for å kunne ønske Mike Lawrie velkommen som CSCs kommende toppsjef. Mike har lang erfaring med å lede børsnoterte globale selskaper. Han er også kjent for å skape aksjonærverdier og bistå virksomheter med å nå sitt potensial. CSCs innholdsrike historie og lange erfaring som leverandør av IT-tjenester, kombinert med en sterk portefølje, posisjonerer selskapet for videre sterk utvikling i fremtiden. Styret er overbevist om at Mike, med hans visjonære fokus og lange erfaring, er riktig person til å lede CSC fremover, og at han vil bidra til å skape resultater innen områder som cloud computing og Cybersecurity, sier Irving W. Bailey, som er et ledende styremedlem i CSC.

- Jeg er beæret over å få muligheten til å lede CSC fremover. Selskapet omdefinerer IT-bransjen og med en ledende markedsposisjon innen nye tjenester og forretningsløsninger vil CSC kunne bidra til at virksomheters sentrale prosesser og strukturer kan forvandles ytterligere i tiden fremover. Med et tydelig fokus på å utvikle smarte teknologiorienterte løsninger vil vi fortsette å utnytte vår dype bransjekunnskap for å løse våre kunders tøffeste utfordringer, noe som vil posisjonere virksomhetene for større smidighet, vekst og innovasjon. Jeg ser frem til å jobbe med styret, ledelsen og CSCs svært dyktige medarbeidere i utformingen av CSCs fremtid til fordel for våre aksjonærer, kunder og ansatt, sier Mike Lawrie.

- Kort fortalt leverer CSC konkurransekraft gjennom gode IT- tjenester og -løsninger i en stadig mer konkurranseutsatt hverdag overalt i verden – både i Norge, Norden, Europa og globalt. Det skal vi fortsette med også i tiden fremover. For oss i Norge og Norden er det verdifullt at Mike Lawrie som CSCs nye toppsjef besitter bransjespesifikk innsikt, teknologisk kjernekompetanse og kommersiell forståelse innen de områdene som er spesielt sentrale for oss, og hvor CSCs europeiske og internasjonale spisskompetanse er samlet, nemlig innen bank og finans samt helse og tilhørende områder, utdyper Kim Mugaas, kommunikasjonssjef i CSC Norge.

- Vi er også veldig fornøyd med at Rodney Chase påtar seg rollen som ikke-arbeidende styreformann. Som styremedlem siden 2001, har Rodney dyp erfaring og et riktig perspektiv, noe som allerede er blitt høyt verdsatt av styret, sier Irving W. Bailey i CSCs styre, og tillegger:

- Vi vil samtidig takke Mike Laphen til CSC gjennom hans nærmere 35 år i selskapet, deriblant spesielt de siste fem årene som toppsjef og styreformann. På vegne av styret og alle i CSC, ønsker vi Mike lykke til med den bebudede pensjonisttilværelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Kim Mugaas, kommunikasjonssjef i CSC Norge
Tlf 480 86 640

Om CSC
CSC er en verdensledende leverandør av teknologiløsninger og -tjenester med forretningsmessig verdi. Med hovedkontor i Falls Church, Virginia, har CSC omlag 97 000 medarbeidere. Selskapet hadde en omsetning på USD 16,2 milliarder i den siste 12 månedersperioden som ble avsluttet 30. september 2011. For mer informasjon, se www.csc.com/no.

Multimedia

Multimedia