Kjenner du en Dagrospris-kandidat?

Kjenner du en Dagrospris-kandidat? Dagrosprisen er en utmerkelse som gis til en eller flere personer som gjennom sitt daglige virke ivaretar husdyras naturlige atferd og behov på en spesielt god måte. Målet med prisen er at den skal fremme engasjementet for god dyrevelferd i storfeholdet. Prisen deles ut på oppdrag fra TINE, Geno, Gilde Norsk Kjøtt og Den norske veterinærforening. Kom med forslag - vinn en premie! I første omgang skal det kåres en Dagrosprisvinner i hvert fylke. Til sammen 45 Dagrospris­ambassadører over hele landet arbeider med å finne gode kandidater. Til dette arbeidet trenger de din hjelp! - Alle kan nominere kandidater til fylkesprisene. Aktuelle kandidater kan være bønder, veterinærer, dyrebiltransportører, landbruksvikarer/avløsere eller andre som gjør en spesiell innsats for at dyra skal ha det godt, sier Eli Hveem Krogsti i Geno. Hun er prosjektleder for Dagrosprisen og oppfordrer alle som har en potensiell Dagrospris-kandidat i sitt nærmiljø til å ta kontakt med de lokale ambassadørene. En oversikt over disse finnes på internettadressen www.geno.no ­- Dette er et svært viktig arbeid som vi håper vil gi stort engasjement lokalt. Vi har derfor bestemt oss for å premiere noen av forslagsstillerne denne gangen. Et krav er imidlertid at du gir en fyldig og god skriftlig begrunnelse for at nettopp din kandidat skal vinne, sier Krogsti. Et skjema for dette finner du på nevnte internettadresse, eller du kan få det ved å henvende deg til en av Dagrospris-ambassadørene. Fylkesvinnerne videre til landsfinalen Etter en grundig gjennomgang av innkomne forslag skal en lokal jury i hvert fylke avgjøre hvem som går av med seieren i det enkelte fylke. Dette skal skje innen 1. mai 2005. Fylkesvinnerne går så videre til landsfinalen. En spesielt oppnevnt landsjury får oppgaven med å velge ut den endelige landsvinneren i slutten av juni 2005. Landsjuryen består av: Juryleder Eivind Liven, regiondirektør for Mattilsynet Rosemarie Køhn, biskop i Hamar bispedømme Charles Tjessem, kaptein på kokkelandslaget og verdensmester i kokkekunst 2003 Mona Røkke, fylkesmann i Vestfold Mikael Wøien, melkebonde Kontaktperson i Geno Marie Stensli Skaare, sekretær i Dagrosprisens sentrale arbeidsgruppe Telefon: 62 52 06 39 - 41 56 16 38 E-post: mss@geno.no Pressemeldingen finnes på www.geno.no / Presseinfo ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no