Da Danmark og Norge sejlede under fælles flag

I år er det 200 år siden, at Danmark og Norges veje skiltes. Det markerer Orlogsmuseet i København med særudstillingen ”Under fælles flag” om den dansk-norske flådes fælles historie i to århundreder. Udstillingen åbnes officielt af H.K.H. Kronprins Frederik af Danmark 21. maj og er tilgængelig for publikum fra 22. maj.

I flere end 400 år var danske og norske søfolk tæt forbundne i den danske flåde.  Berømte søhelte som Tordenskjold og Ivar Huitfeldt var norske. Det samme gælder flere tusind norske søfolk, der sammen med danske søfolk bemandede skibene i kongens flåde. De sejlede og kæmpede, levede og døde side om side under fælles flag. 

Det er deres og flådens fælles historie, som Orlogsmuseet i København fortæller i den særudstilling, der åbnes officielt i overværelse af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark og den danske forsvarsminister Nicolai Wammen 21. maj kl. 15.00.

- Selvom man i mange sammenhænge taler om den dansk-norske flåde, så udgjorde nordmændene faktisk to tredjedele af det menige mandskab ombord på orlogsskibene, mens officererne overvejende var danske, fortæller museumsinspektør på Orlogsmuseet Jakob Seerup, der har stået for opbygningen af udstillingen og fortsætter:

- Flåden var en integrerende faktor i datidens samfund. Flåden var det sted, hvor danskere og normænd var allerbedst integrerede og forholdet mellem de danske og norske søfolk var uden modsætninger.

Tordenskjold ikke til at komme uden om
Gennem fem udstillingsrum fortæller udstillingen søfolkenes fælles historie. Vi er med under Store Nordiske Krig i begyndelsen af 1700-tallet, hvor stort set alle fiskere og søfolk var udskrevet til tjeneste i flåden. Næsten 600 søfolk omkom, da linjeskibet ”Dannebroge” sprang i luften under slaget i Køge Bugt i 1710. Udstillingen viser en stor model af ”Dannebroge” samt genstande og vragdele fra skibet.

- I udstillingen kan man se en digital version af den norske sømand Niels Trosners dagbog, som er en unik kilde til ”Dannebroges” endeligt, og publikum kan bladre i den og se den lille tegneserie, som øjenvidnet Trosner tegnede i sin dagbog af ”Dannebroges” dramatiske forlis, siger Jakob Seerup.

Kaptajnen på ”Dannebroge”, kommandør Iver Huitfeldt, sprang i luften sammen med sit skib og vandt sig titlen som søhelt. Hans historie fortælles sammen med Peder Wessel Tordenskjold, hvis navn og liv ikke er til at komme uden om i en udstilling om flåden.

Et spor af død
I udstillingens to næste rum er man med ombord på orlogsskibet ”Bornholm” under et togt til Vestindien i 1780. Her kan man opleve sømandslivet under dæk, ligge i en sømandskøje og høre fortællinger om togtet og søfolkenes mad, eller sidde ved søfolkenes bord og spille terninger, ligesom datidens sømænd gjorde.

Gæsterne kan også prøve et digitalt spil, hvor man er med til en auktion over en død sømands ejendele og skal prøve at købe tingene til en god pris. Det lyder barskt, men livet ombord var barskt: Når en sømand døde, blev hans ting allerede samme dag solgt ved en auktion, og hans fæller kunne på den måde købe sig en brugt hat og et par brugte støvler.

Ombord på skibet ”Bornholm” var der tit auktion under togtet til Vestindien:

- Vi ved, at 70 ud af de 350 søfolk ombord på ”Bornholm” døde under togtet til Vestindien. Vi ved, at der var præcis 35 af hver nationalitet, og vi kender skibets positioner gennem logbogen. På den måde kan vi meget præcist vise, hvor hver enkelt sømand fik sin søbegravelse - vi kan så at sige tegne et spor af kors langs hele ruten, siger Jakob Seerup.

Udstillingen berører også Englandskrigene og den deraf følgende opløsning af dobbeltmonarkiet i 1814. Det sker gennem søslaget ved Sjællands Odde i 1808, hvor det sidste linjeskib, ”Prins Christian Frederik”, gik tabt sammen med en stor del af besætningen og den danske søhelt Peter Willemoes.

Som noget af et scoop udstiller Orlogsmuseet for første gang et maleri af slaget ved Sjællands Odde malet ud fra en øjenvidneberetning; et maleri, Orlogsmuseet købte for få år siden:

- Det er ikke de kunstneriske kvaliteter, der gør maleriet enestående, det er derimod de detaljer af slaget, som maleriet gengiver. Det har næsten fotografisk karakter, siger Jakob Seerup.

Sejler sammen igen
Slaget ved Sjællands Odde var et af de sidste store søslag, hvor danskere og nordmænd kæmpede under fælles flag.  Få år efter splittede freden i Kiel den dansk-norske samhørighed.  Danske og norske søfolk sejlede ikke længere under fælles flag.

Efter sin selvstændighed i 1905 opbyggede Norge sin egen flåde, men borgerkrigen i Syrien har bragt den danske og norske flåde sammen igen i en fælles operation.

Udstillingens sidste afsnit fortæller derfor historien om det danske orlogsskib ”Esbern Snare” og det norske orlogsskib ”Helge Ingstad”, der lige nu samarbejder om at eskortere de fragtskibe, der sejler kemiske våben fra Syrien til Sicilien, hvor våbnene skal destrueres. På den måde opererer danske og norske søfolk igen sammen - trods 200 års adskillelse.

Udstillingen ”Under fælles flag” åbner for publikum 22. maj på Orlogsmuseet i København. Der er gratis entré.

Vigtig information til pressen:

Pressevisning: Udstillingen er åben for pressen 20. maj, hvor en forevisning med museumsinspektør Jakob Seerup kan bookes. Kontakt pressemedarbejder Nynne Bojsen Faartoft for en aftale (se kontaktoplysninger nedenfor).

Åbningen: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark deltager ved den officielle åbning af udstillingen 21. maj og ankommer sejlende i chalup kl. 15.00. Derudover deltager den danske forsvarsminister Nikolaj Wammen.

Akkreditering: Pressen er velkommen til åbningen, men skal søge om akkreditering og plads i pressepools ved International Press Centre på www.ipcd.dk. Der er åbent for akkreditering fra torsdag 8. maj kl. 12.00. OBS: Akkreditering lukker 14. maj kl. 14.00.  

På dagen: Pressen skal være ved Orlogsmuseet (Overgaden oven Vandet 58, 1415 København) senest kl. 14.45 for at få anvist plads i pressepool.

Fakta: Program for åbningen af ”Under fælles flag” 21. maj

Kl. 15.05: Velkomst ved Nationalmuseet i Danmarks direktør Per Kristian Madsen, tale ved museumsinspektør Jakob Seerup og åbningstale ved Brtel Haarder.
Kl. 15.35: VIP-omvisning i udstillingen.
Kl. 16.15: Reception.
Kl. 16.15 - 17.00: Udstillingen er åben for resten af gæsterne.
Kl. 17.00: Nationalmuseet i Danmarks direktør Per Kristian Madsen følger Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark til chaluppen. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Jakob Seerup, museumsinspektør, Orlogsmuseet. Tlf.: +45 4120 6354.
E-mail: jakob.seerup@natmus.dk

Nynne Bojsen Faartoft, pressemedarbejder, Nationalmuseet. Tlf.: +45 4120 6019.
E-mail: nynne.bojsen.faartoft@natmus.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker