Blomster mot proteksjonisme

I frustrasjon over at norske myndigheter har økt tollen fra 0 til 72 prosent på høyreist hortensia (Hydrangea macrophylla), har danske gartnere tatt veien til Oslo og Stortinget for å markere motstand mot det de oppfatter som norsk proteksjonisme og for å overrekke hver av stortingsrepresentantene en gratis dansk hortensia. – Vi kaller det blomster mot proteksjonisme, sier Dansk Gartneris formann Kristian Madsen.

De ellers sindige danske gartnerne som kommer til Oslo tirsdag er bekymret for konsekvensene av at norske myndigheter uten forvarsel innførte den nye importtollen på høyreist hortensia i sommer.

Vi ønsker å gjøre norske politikere oppmerksomme på at dette er proteksjonisme i praksis. Den økte importtollen på Hydrangea macrophylla begrenser den frie handelen, og den rammer danske og europeiske gartnere hardt. I Danmark står nå 20 gartneriarbeidsplasser i fare, og ifølge den europeiske landbruksorganisasjonen COPA, er så mange som 100 arbeidsplasser i fare når land som Tyskland, Nederland, Frankrike og Portugal regnes med. Dette kan ikke være den riktige måten å sikre norske landbruksinteresser på, sier Kristian Madsen.

Dansk Gartneri er enig med Europaparlamentets medlem Bendt Bendsen (K) i at den nye tollsatsen på høyreist hortensia bryter med viktige prinsipper i handelsavtalen.

Hvis de norske politikerne ønsker å hjelpe de norske gartneriene i konkurranse med for eksempel danske og nederlandske gartnerier, burde de se nærmere på rammevilkårene for norske produsenter, i stedet for å innføre proteksjonistiske regler etter forbilde fra land verken dansker eller nordmenn liker å sammenligne seg med. Mange prydplanter har allerede høy toll, men etter det vi har sett i det siste, frykter vi at det kan komme enda mer av denne type politikk, sier Kristian Madsen.

Den danske gartneriformannen håper at dagens demonstrasjon vil få de politikerne til å rive ned tollmuren som nå er i ferd med å bygges opp, og han etterlyser samtidig at de norske politikerne nå ser utover Norges grenser.

– Er dette virkelig Norges bidrag til å løse den økonomiske krisen som Europa nå står midt oppi? Det er ikke proteksjonistisk politikk som skal til for å redde den europeiske økonomien nå. Vekst skapes gjennom konkurranse og frihandel, sier Kristian Madsen.

Den danske gartnerinæringen sysselsetter 8000 personer og omsetter årlig for 4,3 milliarder danske kroner. Av dette utgjør eksport av prydplanter til Norge omtrent 260 millioner. Den 24. september klaget Danmark den norske tollmuren inn for EU-kommisjonen.

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:

Sekretariatsjef i Dansk Gartneri Torben Lippert, +45 24 41 94 32

Formann i Dansk Gartneri Kristian Madsen, +45 40 43 00 21

Tags:

Dokumenter og linker