Gunnar Eggen kan igjen delta i travløp

Styret i Det Norske Travselskap har, etter anbefaling fra medisinske eksperter, vedtatt å gi travtrener Gunnar Eggen tilbake kjørelisensen med umiddelbar virkning.

Av informasjonssjef Tom Berntzen, mobiltelefon 907 41 230 Gunnar Eggen ble midlertidig fratatt kjørelisensen etter at han ble rammet av et illebefinnende i et løp på Leangen travbane den 8. oktober i fjor. Eggen har siden november 2005 vært igjennom omfattende medisinske undersøkelser hos spesialist. Konklusjonene på undersøkelsene er at det ikke finnes medisinske grunner for å utestenge Gunnar Eggen fra igjen å kjøre travløp. Styret i Det Norske Travselskap understreker på generelt grunnlag i sitt vedtak at det er hver enkelt utøver i travsporten som har hovedansvaret for egen helse. Styret pålegger utøverne å være seg sitt ansvar bevisst, og vil ved den minste tvil sette i verk de tiltak som er nødvendige for å hindre uhell eller ulykker i travsporten. Oslo, 14. februar 2006.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker