Dexcom G5® mobilt system for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er nå kompatibelt med Android-telefoner og smartklokker

- Nå støttes både iOS- og Android-enheter, noe som gjør det enklere for europeiske diabetespasienter å bruke Dexcoms G5 mobile CGM-system

EDINBURGH, Skottland – DexCom, Inc., (NASDAQ:DXCM), markedsledende innen kontinuerlig glukosemåling (CGM) for diabetespasienter, offentliggjorde i dag at firmaets G5 mobile CGM-system nå er kompatibelt med Android-enheter i Europa. Den nye plattformen lanseres i Storbritannia i dag, og deretter vil den lanseres i utvalgte europeiske land i løpet av fjerde kvartal 2016.

G5 mobilt CGM-system er nå verdens første CE-merkede mobile CGM-system som er kompatibelt med både iOS og Android. Den betydelige milepælen gir europeiske pasienter bedre tilgang til Dexcoms verdensledende CGM-teknologi. Informasjon om salg og bruk2 i Europa viser at Android-kompatible smarttelefoner har 45 % markedsandel i Storbritannia og mer enn 60 % i Tyskland, Italia, Frankrike og Nederland. Europeiske pasienter som allerede har, eller som planlegger å kjøpe en kompatibel Android-enhet, vil nå kunne bruke den til å få tilgang til Dexcoms G5 mobile CGM-system. 

I tillegg til lanseringen for Android i Europa, blir Dexcom G5 mobil mottaker valgfritt ekstrautstyr for brukere, og ikke lenger en påkrevd komponent for G5 mobilt CGM-system. Dette gjør at pasienter kan spare betydelige beløp, og det bryter også ned flere barrierer slik at flere kan bruke Dexcoms G5 mobile system. 

- Dexcom utvikler stadig avansert teknologi for kontinuerlig glukosemåling for å gjøre hverdagen enklere for diabetespasienter. Disse milepælene gjør hverdagen enklere og mer fleksibel enn noen gang for diabetespasienter, sa John Lister, Dexcoms sjef for Europa, Midt-Østen og Afrika. Vi er stolte over fordelene CGM-teknologien vår gir til pasienter og omsorgspersonell, og vi er glade over å kunne utvide tilbudet vårt til det europeiske markedet.

Om  Dexcom, Inc. 
Dexcom, Inc. ble startet i 1999 og har kontorer i San Diego, California. Hovedkontoret for Europa, Midt-Østen og Afrika ligger i Edinburgh, Skottland, og firmaet hjelper pasienter i 39 land over hele verden. Dexcom ønsker å gjøre hverdagen for diabetespasienter og omsorgspersonell enklere ved å tilby de beste løsningene for kontinuerlig glukosemåling (CGM). Siden starten har vårt fokus vært å hjelpe pasienter, omsorgspersonell og helsepersonell ved å levere markedsledende løsninger, samtidig som vi hjelper mennesker med å få kontroll over diabetes. Du finner mer informasjon på www.dexcom.com

Bedre mobilitet og fleksibilitet 
Dexcom G5 mobilt CGM-system gir konsistente og nøyaktige1 målinger ved hjelp av MARD (Mean Absolute Relative Difference eller middelverdi for absolutt relativ differanse) på 9 % for voksne og 10 % for barn helt ned til 2 år. G5 mobilt system har den sensoren på markedet som kan brukes lengst, og pasientene får frihet til å ta avgjørelser uten å måtte stikke seg i fingertuppene.2 G5 mobilt system har sanntidsvarsler som kan tilpasses og innebygd alarm ved lavt glukosenivå (3,1 mmol/l 55 mg/dl) slik at pasienter kan reagere raskt og unngå potensielt farlige situasjoner. Pasienter kan også tilpasse varslene slik at de gjøres oppmerksomme på forestående lavt eller høyt glukosenivå. I tillegg kan G5 mobilt system kobles opp slik at pårørende får sanntidsinformasjon ved at CGM-data deles med inntil fem personer via Follow-appen. 

Diabetes: En verdensomspennende krise 
Diabetes er en av de største globale helsekrisene i det 21. århundret. Hvert år rammes stadig flere mennesker av diabetes, som kan føre til alvorlige komplikasjoner. I tillegg til de 415 millioner voksne som det anslås har diabetes i dag, er det 318 millioner voksne med nedsatt glukosetoleranse, noe som gjør at de er i risikosonen for å utvikle diabetes i fremtiden. I følge International Diabetes Foundation (IDF) er det 52 millioner mennesker med diabetes i Europa, og innen 2040 antas det at mer enn 72 millioner blir rammet av sykdommen.3 Ved diabetes klarer ikke kroppen å produsere eller bruke hormonet insulin. Det fører til høyere glukosenivå i blodet, eller blodsukker. Det er også rundt 17 millioner mennesker i Europa som har diabetes, men som ikke har fått diagnose. De kan ha symptomer som de ikke klarer å forklare, eller ha symptomer som de mener skyldes andre ting, som at de blir eldre eller har en travel livsstil. Mennesker som har diabetes og bruker insulin, må måle glukosenivået regelmessig. Ukontrollert glukose kan føre til helseproblemer og også dødsfall.4,5 

Kilder 

  1. RPT-902345, Report of Effectiveness and Safety of the Dexcom™ G4 PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System. RPT-902628, Effectiveness and Safety Study of the Dexcom G4® PLATINUM with Spritz Algorithm Continuous Glucose Monitoring System in Pediatric Subject with Diabetes Mellitus.
  2. Hvis glukosevarslene og resultatene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, bør du måle glukosenivået på tradisjonell måte. Det kreves minst to målinger via blod fra fingrene hver dag for kalibrering. 
  3. IDF Diabetes Atlas 2015. 
  4. Hyperglykemi (for høyt blodsukker). Nettstedet til den amerikanske diabetesforeningen. http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hyperglycemia.html. Oppdatert 16. september 2014. Lest 7. november 2016.
  5. Hypoglykemi (for lavt blodsukker). Nettstedet til den amerikanske diabetesforeningen. http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html. Oppdatert 1. juli 2015. Lest 7. november 2016.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Peter Gerhardsson
Dexcom
Tfn: +46 46 270 66 79
E-mail: pgerhardsson@Dexcom.com 

Viktoria Sundin
Inmema PR
Tfn: +46 73 660 81 76
E-mail: viktoria.sundin@inmema.com 

Tags:

Dokumenter og linker

Sitater

Dexcom utvikler stadig avansert teknologi for kontinuerlig glukosemåling for å gjøre hverdagen enklere for diabetespasienter. Disse milepælene gjør hverdagen enklere og mer fleksibel enn noen gang for diabetespasienter.
John Lister, Dexcoms sjef for Europa, Midt-Østen og Afrika