Bærekraft er nøkkelen for fremtidig suksess for logistikkbransjen

Jakten på bærekraft vil forandre logistikkindustrien, både i form av sin forretningsmodell og utvalget av avanserte løsninger og teknologier som vil bli benyttet av logistikkleverandører. Dette er en konklusjon av studien “Delivering Tomorrow: Towards Sustainable Logistics”, som Deutsche Post DHL har nylig lansert som en oppfølging av topp 10 fremtidige trender i Delphi Study 2009. Den nye rapporten konsentrerer seg om grønn logistikk, fremtiden for industrien og identifiserer sentrale utviklingstrekk for årene som kommer. Studien er basert på dyptgående forskning og bidrag fra internasjonale eksperter i tillegg til en representativ undersøkelse på 3.600 bedriftskunder og forbrukere over hele verden.

- Vi ønsker å ta et betydelig skritt fremover i forhold til å forbedre karboneffektiviteten, og gjøre vårt for å legge til rette for en lav-karbonøkonomi. Studien gir verdifull innsikt i hvordan vår bransje kan nå dette målet, sier Frank Appel, Chief Executive Officer of Deutsche Post DHL, på en pressekonferanse i Shanghai. Bærekraft, spesielt reduksjon av karbonutslipp, er allerede en sentral del av vår virksomhet og en integrert del av vår strategi. Kunder verden over etterspør stadig oftere grønnere logistikk, og de er dermed de beste indikatorene for oss om at vi er på rett spor. Deutsche Post DHL var det første logistikkselskapet i verden som forpliktet seg til et mål innen karboneffektivitet - 30 % forbedring innen 2020 sammenlignet med 2007.

Ifølge studien, vil logistikkbransjen være nøkkelen til en omfattende reduksjon av karbonutslipp i de fleste sektorer på grunn av sin unike kompetanse og posisjonering langs verdikjeden. 63 % av bedriftene i undersøkelsen tror at logistikk vil bli en strategisk brekkstang for CO2 reduksjon. Videre vil ikke logistikk lenger ses på som en vare, der den billigste løsningen er regelen. Som et resultat, vil de ledende logistikkselskapene i fremtiden være de som gir bærekraftig tjenester. Studien viser også at betydelig reduksjon i karbon allerede kan bli oppnådd innen logistikksektoren uten at man trenger de store teknologiske gjennombruddene.

- Logistikkindustrien kan i dag oppnå betydelig reduksjon i karbonutslipp ved å gjøre distribusjonsnettverkene mer effektive, bruke riktig transportmetoder og å forvalte laste- og rutekapasitet mer effektivt, sier Appel. Vårt mål med studien er å skape en mer fokusert debatt.

Studien viser også at prismekanismer på karbon vil akselerere dynamisk mot mer bærekraftige løsninger. Spesielt kunder i Asia aksepterer at bærekraftige løsninger kan føre til høyere priser, viser undersøkelsen. For eksempel, 84 % av forbrukerne i Kina, India, Malaysia og Singapore sier de ville akseptere en høyere pris for grønne produkter - mot bare 50 % i vestlige land. Følelsen av at det haster med klimaendringene er sterkest i Asia (India, Kina), der 70 % av forbrukerne som ble spurt rangerte dette som et av verdens mest alvorlige problemer. Deutsche Post DHL har de siste årene sett at disse to faktorene, aksept av høyere priser og ønske om å beskytte klimaet, påvirker virksomheten. For eksempel antallet CO2 nøytrale forsendelser med Deutsche Post DHL ble nesten femdoblet fra 2008 til 2009 - fra 145 til 704 millioner.

Studien om bærekraftig logistikk ble utviklet med støtte fra en rekke eksperter fra institusjoner som MIT, Potsdam Institute for Climate Impact Research, National University i Singapore og Technische Universität Berlin sammen med en rekke eksperter fra Deutsche Post DHL. Noen av konsernets kunder, inkludert Fujitsu, Henkel, HP, Unilever, og Walmart har også bidratt til rapporten.

 

Kontaktperson DHL Express:

Cecilie Ramstad, Kommunikasjonsansvarlig

Tlf: 47 41233610

Email: cecilie.ramstad@dhl.com

DHL - The logistics company for the world.
DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. DHL er heleid av Deutsche Post DHL (DP DHL). Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DP DHL sitt samfunnsanvar på alvor. Gruppen har over 500 000 ansatte, og omsatte for 46 milliarder EURO i 2009.

Tags:

Om oss

DHL - The logistics company for the world. DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. DHL er heleid av Deutsche Post DHL (DP DHL). Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DHL DP sitt samfunnsanvar på alvor. Den totale gruppen har omlag 470 000 ansatte, og omsatte for mer enn 53 milliarder EURO i 2011

Multimedia

Multimedia