DHL slår sammen enhetene DHL Freight og DHL Global Forwarding

Det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo)  til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

Det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo)  til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

- Bakgrunnen for sammenslåingen er en forventning om at disse samlet vil stå sterkere i det lokale markedet,  sier Ole Ringheim, CEO DHL Freight Nordics.

Fagforeningene har vært involvert tidlig i prosessen, og øvrig organisasjon er informert. Ny organisasjonsmodell og andre praktiske konsekvenser vil utredes i dedikerte prosjektgrupper i høst.

Målet er å ha den nye enheten DGFF operativ 1.1.2014.

For mer informasjon ta kontakt med Ole Ringheim (ole.ringheim@dhl.com eller Jesper Nielsen (jesper.nielsen@dhl.com), CEO  UK/Ireland/Nordics/Baltics & Managing Director Denmark.

DHL - The logistics company for the world.

DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. DHL er heleid av Deutsche Post DHL (DP DHL). Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DHL DP sitt samfunnsanvar på alvor.

Den totale gruppen har omlag 475 000 ansatte, og omsatte for mer enn 55 milliarder EURO i 2012.

Om oss

DHL - The logistics company for the world. DHL er den globale markedslederen innen ekspress og logistikk med tilstedeværelse i 220 land og områder. DHL har en unik produktbredde og tilbyr ekspressfrakt, sjøfrakt, biltransport, lagring, internasjonal post og 3. parts logistikktjenester. DHL er heleid av Deutsche Post DHL (DP DHL). Med programmer innen miljøvern, katastrofehjelp og utdanning, tar DHL DP sitt samfunnsanvar på alvor. Den totale gruppen har omlag 470 000 ansatte, og omsatte for mer enn 53 milliarder EURO i 2011