DIBS E-handelsindeks 2011: Norge er kongen av e-handel

DIBS, Nordens ledende leverandør av betalingsløsninger til e-handel, lanserer i dag DIBS E-handelsindeks for 2011. Indekset viser at Norge fremdeles er på førsteplass i Europa når det gjelder e-handel målt i antall kroner.

Rapporten, som er på 48 sider, dekker Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Spania, England og Polen, og er tilgjengelig for mediene via DIBS. De viktigste poengene er som følger:

Basert på svar fra over 9.000 internettbrukere og 333 e-butikker, oppgjør rapporten den totale e-handelen til 48 milliarder kroner i Norge, 195 milliarder i Norden og totalt 1.663 milliarder i alle ni land. Herav står Sverige for 66, Danmark 42, Finland 40, Storbritannia 477, Tyskland 480, Frankrike 285, Polen 80 og Spania for 145 milliarder kroner.

- DIBS E-handelsindeks viser at Norge er absolutt størst på e-handel, målt i antall kroner. Den totale e-handelen har imidlertid gått litt ned siden i fjor, grunnet lavere kjøp i relasjon til elektronikkvarer og reiser. På den andre siden har forbruksvarer og husholdningsprodukter økt markant, fra åtte prosent i 2010 til 22 prosent i 2011. Det samme gjelder tjenesteytelser som har vokst fra fire til ti prosent. Antallet e-handler per nordmann har vokst fra 6,5 i første halvår 2010 til 7,0 i første halvår 2011, noe som forteller oss at mengden av e-handler vokser. Den litt lavere totale e-handelen kan derfor forklares med at man vanligvis handler for lavere beløp når man eksempelvis kjøper forbruksvarer og tjenesteytelser sammenliknet med reiser og elektronikkvarer, sier Henrik Begby Andersen i DIBS Norge.

Overordnet har forbrukerne også et positivt syn på fremtiden - nesten 80 prosent tror at de vil handle like mye eller mer neste år. Den totale e-handelen er, som tidligere nevnt, påvirket av at forbrukerne har redusert sine kjøp av elektronikkvarer og reiser. Dette er luksusvarer som ofte har en høy verdi, og derfor kan bli nedprioritert i tider, der man ønsker å spare penger. Elektronikkvarer har gått ned fra 18 prosent av den totalt handelen til 12 prosent, og reiser er tilsvarende gått ned fra 47 prosent til 29 prosent. På den andre siden øker e-handelen knyttet til tjenesteytelser (eksempelvis finans-, forsikrings- og teletjenester) fra fire til ti prosent, og husholdningsprodukter og forbruksvarer til hjemmet fra åtte til 22 prosent. Generelt kan man konkludere med at det handles flere ganger, men for lavere beløp per gang.

Det er viktig å bemerke at den totale e-handelen fremdeles er svært høy i Norge. Hver nordmann handlet for 7.425 norske kroner i første halvår 2011, og inntar dermed en klar 1. plass sammenliknet med de øvrige land i undersøkelsen. Andreplassen går til Storbritannia, der hver person i gjennomsnitt handlet for 6.341 kroner i første halvår. Polakkene var de som e-handlet for det laveste beløpet, 2.285 kroner per person, og altså mindre enn en tredjedel av det beløpet nordmennene handlet for.

E-handel på mobilen
E-handel på mobilen (m-handel) er raskt voksende i Europa. I gjennomsnitt har 11 prosent av forbrukerne i de ni land handlet med mobiltelefonen. Norge ligger midt på treet, da det også her er 11 prosent som har benyttet seg av m-handel. Danmark, Sverige og Polen er de tre land som er mest aktive, der henholdsvis 16, 21 og 24 prosent har benyttet mobiltelefonen til m-handel.

- Undersøkelsen viser at om lag 21 prosent av e-butikkene planlegger å lansere handel via mobiltelefon, såkalt m-handel. Vi ser også at det hovedsakelig er ungdommene som er aktive brukere av denne nye teknologien, da om lag 15 prosent av nordmennene mellom 15 og 44 år allerede har benyttet seg av m-handel. Vi har stor tro på at mobilhandel står overfor et gjennombrudd, sier Henrik Begby Andersen i DIBS Norge.

De nordmenn som har prøvd å handle med mobiltelefonen er betydelig mer optimistiske rundt fremtidens m-handel, enn de som enda ikke har prøvd det. Media/underholdning, tjenesteytelser (eksempelvis finans-, forsikrings- og teletjenester) og kategorien ”andre” er de tre mest populære områdene i relasjon til m-handel i Norge.

Hva og hvorfor forbrukerne e-handler
Ifølge de norske forbrukerne vil den største veksten, de neste 12 månedene, være å finne innen reisesektoren, klesbransjen og elektronikkbransjen. Så selv om den største nedgangen i e-handelen fra 2010 til 2011 har vært relatert til reiser og elektronikk, er det altså interessant å se at det også er innen disse bransjene at forbrukerne er mest optimistiske. Samtlige forbrukere, uansett land, vekter muligheten for å spare tid og penger høyt, når de angir hovedargumentet for å handle på nettet.

Om DIBS E-handelsindeks 2011
DIBS E-handelsindeks 2011 er en statistisk rapport på 48 sider som gir et detaljert bilde av e-handelens utvikling – også med fokus på mobil handel. Rapporten er tilgjengelig på www.dibs.no.

Undersøkelsen ble gjennomført i tredje kvartal 2011 av forskningsinstituttet YouGov og bygger på intervjus med mer enn 9.000 internettbrukere og 333 e-butikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen og Spania.

For ytterligere informasjon, kontakt vennligst:
Henrik Begby Andersen, DIBS Norge, mobil 98 08 66 66 eller e-post: henrik.andersen@dibs.no
PR: Katrine Hvitved-Jacobsen, Lange PR A/S, mobil + 45 28 51 31 36 eller e-post: katrine@langepr.dk


DIBS Payment Services er Nordens ledende leverandør av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester via Internett. DIBS håndterer daglig mer enn 15.000 kunders transaksjoner, og har kontorer i Stockholm, Göteborg, Oslo og København. DIBS er børsnoteret på First North med Erik Penser bankaktiebolag som Certified Adviser.


Tags:

Dokumenter og linker