Agder Energi optimaliserer prosesser med løsninger fra Din ERP

Din ERP forsterker sitt fotfeste blant større virksomheter gjennom en avtale med Agder Energi. Med Din ERPs løsninger vil Agder Energi optimalisere og forenkle arbeidsprosesser for brukere i hele virksomheten. Avtalen omfatter løsninger for Innkjøp, Fakturahåndtering, Timeføring og Reiseregning.

«Vi har stor tro på at Din ERPs intuitive løsninger vil forenkle hverdagen for våre ansatte. Løsningene griper inn i kjernen i virksomhetens prosesser. Med sin proaktive natur og brukervennlighet åpner løsningene for mer effektive og bedre prosesser, samtidig som opplæringsbehovet for bruk av avanserte forretningssystemer reduseres», sier Atle Knudsen, Direktør IKT i Agder Energi. «Din ERPs løsninger senker terskelen for brukerne. Vi regner derfor med å oppnå raskere innføring av nye og forbedrede arbeidsprosesser på tvers av virksomheten.»

Din ERPs CMO og Salgsdirektør, Rayner Brøndrup, er glad for å få Agder Energi som kunde. «Agder Energi er en meget spennende bedrift. Som et ledende norsk konsern innen fornybar energi er de toneangivende i bransjen. At Agder Energi har valgt å implementere våre produkter for å gjøre det enklere for sine ansatte å jobbe effektivt gir oss et kvalitetsstempel som vi setter stor pris på.»

Bortkastet tid – gjenvunnet

Undersøkelser viser at kunnskapsarbeidere i 2004 brukte 15-35% av sin tid til å søke etter informasjon, og at denne tiden i perioden 2002-2011 økte med 13%. Vi bruker altså stadig mere av vår arbeidstid til å søke etter informasjon. Først når informasjonen er funnet, kan produktivt arbeid utføres. Søketiden er i realiteten bortkastet.

Samtidig har McKinsey publisert en undersøkelse[1] som viser at virksomheter som implementerer proaktiv informasjonstildeling oppnår omkring 50% effektivitetsøkning.

Proaktiv informasjonstildeling er en kjernefunksjonalitet i alle Din ERPs løsninger. Brukerne har til enhver tid informasjon om hvilke aktiviteter som må gjøres i hvilke prosesser for at disse skal drives videre. Derved oppnås både redusert søketid og avkortning av tid mellom prosesstrinn. Den sparte tiden viser seg ofte å ha en rekke positive økonomiske ringvirkninger i bedriftene.

Økt pågang og vekst

Din ERPs fokus har vært rettet mot kjerneløsninger for forretningssystemet IFS, og koblinger mot virksomhetenes andre nøkkelsystemer. Gjennom Din ERPs mantra om intuitiv brukervennlighet og proaktiv informasjonstildeling sikrer løsningene at majoriteten av medarbeiderne får en enklere, mer oversiktlig og effektiv arbeidshverdag, samtidig som virksomhetene nyter godt av de effektiviseringsgevinster som oppnås.

Et stadig økende antall bedrifter i inn- og utland tar i bruk firmaets løsninger for å koble sammen et nært sagt hvilket som helst bakenforliggende IT-system med web- og mobil-baserte brukerflater. Det fører til at Din ERP vokser, og er på jakt etter flere dyktige medarbeidere innen salg, forretningsrådgivning, utvikling og test.

Oppgradering

I begynnelsen av januar gikk Agder Energi i drift med IFS 8.2 etter et større oppgraderingsprosjekt. «Med Din ERPs intuitive løsninger vil Agder Energi ikke bare få fordel av de tidligere nevnte effektiviseringsgevinster, men også nyte godt av redusert opplæringsbehov», avslutter Knudsen.

Om Din ERP AS

Din ERP fjerner grenser for optimering av arbeidsprosesser i store virksomheter. Med sine intuitive og brukervennlige løsninger gjør Din ERP det enkelt og effektivt å jobbe med avanserte og kompliserte forretningssystemer.

Din ERP gjør ansatte effektive og tilfredse ved å levere intuitive, brukervennlige og effektive løsninger i SharePoint og på mobile enheter. Løsningene er tett integrert mot store forretningssystemer, f.eks. ERP-systemer. Virksomhetene erfarer drastisk redusert tidsbruk for informasjonssøk og mer smidig prosesseksekvering gjennom proaktiv informasjonstildeling, optimaliserte samarbeidsportaler og en portefølje av forretningsapplikasjoner for IFS Applications, så som f.eks. Timerapportering, Reiseregninger, Innkjøp, Leverandørfaktura, Dokumenthåndtering m.m.

Våre kunder sier ting som f.eks. «Integrasjonen mellom SharePoint og ERP bidrar til å strømlinjeforme våre prosesser og gir oss en mere effektiv og brukervennlig plattform.»

Din ERPs kjerneverdier er Excellence, Simplicity and Honesty. Og, som vi ville ha sagt på engelsk: Honestly, Simplicity is Excellent!

Med Din ERPs enkle, intuitive løsninger for komplekse systemer kan våre kunder prestere «excellence» i sin forretningsdrift.

Følg Din ERP på LinkedIn: linkedin.com/company/din-erp-as

Om Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Alle husstander på Sørlandet er nettkunder hos Agder Energi Nett, mens markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Agder Energi er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%). Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand.

KONTAKTINFORMASJON

Atle Knudsen                               Direktør IKT                                    Agder Energi AS                     +47 934 17 260              atle.knudsen@ae.no Rayner Bröndrup                                       CMO                                                             Din ERP AS                    +47 91 555 123     rayner.brondrup@dinerp.no

[1] McKinsey Quarterly: «Rethinking knowledge work: A strategic approach». Thomas H. Davenport

Tags:

Dokumenter og linker