Akershus Energi velger Din ERP som leverandør av ny dokumentløsning og forretningsportal i SharePoint

Etter en grundig orientering i markedet og kunngjøring i Sellihca, velger Akershus Energi Din ERP som leverandør av ny dokumentløsning i SharePoint. Løsningen vil integreres tett med forretningssystemet IFS Applications og prosesser for innkjøp, faktura attestasjon og timeføring vil også gjøres tilgjengelig i SharePoint.

«Vi gjorde en vurdering av frittstående dokumentsystemer mot Din ERPs løsning for IFS og sistnevnte fremstod som minst like brukervennlig og intuitiv. Vi kunne heller ikke se at spesialist systemene for dokumentbehandling var lenger fremme funksjonelt. Dette i kombinasjon med at vi har en tydelig ERP strategi gjorde at valget falt på Din ERP.», sier Erik Lindseth, innkjøpssjef i Akershus Energi.

Store fordeler med å ha dokumentene i forretningssystemet
Din ERP har jobbet med dokumentbehandling i mange år og flere av de ansatte er eksperter på området. CEO i Din ERP, Dagfinn Stave, forteller «Det finnes mange grunner til at man bør vurdere å se dokumentbehandling i sammenheng med forretningssystemet. Den største er kanskje at man lett kan koble dokumenter til prosesser i ERP systemet. Dette er til stor hjelp i gjenfinning av dokumenter og vil også øke datakvaliteten betraktelig. Vår løsning der dokumentprosessene lever i IFS Applications mens brukerne benytter SharePoint gjør at vi kan tilby slike fordeler samtidig som brukerne presenteres for en moderne dokument portal.»

Denne kombinasjonen var også viktig for Akershus Energis beslutning. Erik Lindseth forklarer, «En slik integrasjon understøtter vår ERP strategi og det medfører en lav operasjonell risiko siden funksjonaliteten ligger i IFS. At vi kan koble dokumenter mot prosess fremstår som et svært fordelaktig element i Din ERPs løsning. Dette gir os en mulighet til å la dokumentbehandling bli en del av bedriftens styringssystemer.»

Tilgang til andre prosesser i SharePoint
En viktig del av Din ERPs produktportefølje er standard løsninger for utvalgte prosesser IFS Applications der disse kan nås via et moderne brukergrensesnitt i Microsoft SharePoint. Samtidig som implementering av dokumentløsningen vil også Akershus Energi flytte flere av sine prosesser til den nye plattformen. I første omgang er det her snakk om funksjonalitet for timeføring, innkjøp, faktura og personsøk. «Implementeringen er allerede i gang og vi forventer at kunden er i full drift i løpet av juni inneværende år», sier Yngve Tronstad, CTO i Din ERP AS.

Om Din ERP

Din ERP er ett programvare selskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP system. De leverer også SharePoint kompetanse i verdensklasse gjennom et tett samarbeid med SharePoint guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.

Følg Din ERP på Twitter: @erpwebparts


Om Akershus Energi
Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og satset på fjernvarme siden 2005.
Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og miljø. I løpet av de nærmeste årene vil vi investere over 1 milliard kr på fornybar energi.


Henvendelser rettes til:

Erik Lindseth
Innkjøpssjef
Akershus Energi
+ 47 63 82 33 00
erik.lindseth@akershusenergi.no
Yngve Tronstad
Chief Technology Officer
Din ERP AS
+ 47 95 84 55 00
yngve@dinerp.no

Dagfin Stave
Chief Executive Offiser
Din ERP AS
+ 47 99 42 28 95
dagfinn@dinerp.no

Tags:

Om oss

Norwegian software vendor DinERP helps customers save time and money by optimising their existing IFS Applications™ for non-expert users - often around 80% of the total workforce. By placing the power of IFS Applications into the hands of as many end-users as possible, DinERP helps customers drive their digital transformation strategies from the bottom up, with minimal effort and maximum effect. For more information visit www.dinerp.com