Archer kjøper ERP integrasjon i SharePoint - Din ERP fra Trondheim er valgt som leverandør

Archer, The well company, velger SharePoint som portalplattform for å forenkle implementering og utrulling av utvalgte ERP prosesser. 3000 brukere vil blant annet kunne registrere timer og reiseregninger direkte i SharePoint mens data hentes og lagres online i ERP systemet IFS Applications. Din ERP er på bakgrunn av en unik programpakke valgt som leverandør.

”Vi er inne i en hektisk implementeringsperiode med absolutt deadline inneværende år og er derfor avhengig av at prosesser som fakturahåndtering, timeføring og reiseregning blir godt mottatt av brukerne med minimale opplæringsbehov. Løsningene fra Din ERP viser en brukervennlighet som gir oss den tryggheten vi trenger nå i innspurten”, sier Per Eiane, Business Process Manager i Archer.

Et voksende behov for informasjon og effektiv datainput gjør at store bedrifter i større grad vurderer SharePoint som en egnet arena for samling av bedriftens datasystemer. Brukere nå til dags ønsker først og fremst at ting skal være enkelt og lett tilgjengelig. Spesielt gjelder dette typiske støtteprosesser som timeføring, reiseregning og lignende. Din ERP så denne trenden tidligere enn de fleste.  I snart tre år har de jobbet intensivt med å utvikle et generisk rammeverk som muliggjør online integrasjon mellom SharePoint og andre bakenforliggende systemer.

”Vår lange og brede erfaring med ERP systemet IFS Applications kombinert med unik SharePoint kompetansen hos vår tekniske arkitekt, Sahil Malik (Winsmarts LLC), gjør at vi nå kan levere et produkt som savner sidestykke i ERP verdenen”, sier Yngve Tronstad, CTO i Din ERP.  

Selv om produktet er generisk og åpner for presentasjon av data fra alle bedriftens systemer er det i første omgang fokusert på funksjonalitet knyttet til IFS Applications. Mye av IFS funksjonaliteten som Archer etterspør er allerede utviklet og leveres som standard produkter. Dette gjør at implementeringstiden vil være svært kort. ”Kunden har gitt oss en klar deadline og vi er trygg på at leveransen kan settes i produksjon fra nyttår”, sier Roy Ugedal, CFO i Din ERP.

About Archer
Archer is the well company, a global oilfield service provider specializing in drilling services and well services. We employ over 7,000 people unified by a single purpose: building better wells to help our customers produce more oil and gas.

Om Din ERP
Din ERP er ett programvare selskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP system. Vi leverer også SharePoint kompetanse i verdensklasse gjennom et tett samarbeid med SharePoint guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.

Henvendelser relatert til avtalen
Dagfinn Stave  
Chief Executive Offiser
Din ERP AS
+ 47 99 42 28 95
dagfinn@dinerp.no

Per Eiane
Business Process Manager
Archer
Per.Eiane@archerwell.com
 

Henvendelser relatert til produkt/teknologi
Yngve Tronstad
Chief Technology Officer
Din ERP AS
+ 47 95 84 55 00
yngve@dinerp.no

 

 

Tags:

Om oss

Norwegian software vendor DinERP helps customers save time and money by optimising their existing IFS Applications™ for non-expert users - often around 80% of the total workforce. By placing the power of IFS Applications into the hands of as many end-users as possible, DinERP helps customers drive their digital transformation strategies from the bottom up, with minimal effort and maximum effect. For more information visit www.dinerp.com

Dokumenter og linker