Din ERP AS posisjonerer seg for internasjonal vekst

Din ERP er et raskt voksende programvareselskap som leverer mobile applikasjoner og web portaler som forenkler ansattes tilgang til forretningssystemer. For å muliggjøre en raskere internasjonal ekspensjon har selskapet valgt å invitere med Viking Venture på eiersiden. Viking Venture, som er et av Nordens ledende venturefond vil etter emisjon eie 49 prosent av aksjene i det Trondheimsbaserte programvareselskapet.

Viking Venture investerer i Din ERP AS for å styrke selskapets ekspansjon i det europeiske markedet gjennom tilførsel av kompetanse fra utvikling av suksessrike programvareselskaper. Viking Venture har lang erfaring med å utvikle internasjonale programvareselskaper rettet mot bedriftsmarkedet.

God timing
Administrerende direktør Lars Morten Nygaard i Din ERP AS, er godt fornøyd med å ha fått inn Viking Venture på eiersiden:

- Tilliten fra Viking Venture viser at vi har gjort mye riktig og at vi fortsatt har et stort potensial. Eierkompetanse, erfaring fra internasjonal ekspansjon og unik kompetanse fra flere programvareselskaper i vekst var viktig for oss ved valg av investor, sier Nygaard.

CTO og en av selskapets tre gründere og hovedeiere, Yngve Tronstad, ser frem til å få med seg erfarne eiere på eiersiden:
- Viking Venture kommer inn på et veldig spennende tidspunkt. Vi opplever stor internasjonal etterspørsel etter våre produkter og Viking Venture sine erfaringer vil være viktig for vår videre utvikling, sier Tronstad.

Videre ekspansjon etter rask og lønnsom vekst
- Vi er godt fornøyd med muligheten til å investere i et så raskt voksende og lønnsomt programvareselskap som Din ERP. De har utviklet gode IT-løsninger innen et marked som vokser raskt, sier partner i Viking Venture, Jostein Vik.

Din ERP har siden 2009 utviklet programvareløsninger på toppen av virksomhetsstyringssystemet fra IFS. Løsningene fra Din ERP gjør at alle ansatte i et selskap kan legge inn og hente data fra selskapets virksomhetsstyringssystem gjennom apper og portaler og på alle plattformer. Dette øker verdien av selskapenes virksomhetssystem og bidrar til å redusere kostnader og ressursbruk. Selskapet omsatte i 2015 for rundt 30 millioner kroner og oppnådde god lønnsomhet.

- Din ERP har på kort tid bygd en sterk kundemasse og er meget godt posisjonert for videre vekst i Europa. Vi gleder oss til å bidra til å utvikle selskapet til et stort europeisk IT selskap, sier partner Joar Welde i Viking Venture.

Om Din ERP AS
Din ERP leverer front-endløsninger som støtter arbeids og kommunikasjonsprosesser mot virksomhetsstyringssystemer. Løsningen fra Din ERP gir virksomheter muligheten til å tilby tilgang til enkle IT løsninger for alle ansatte i en organisasjon. Integrasjonen fra Din ERP gjør at selskapets ERP system automatisk blir oppdatert. Løsningen gir store kostnads- og ressursbesparelser for kundene. www.dinerp.no

Om Viking Venture
Viking Venture er et av Nordens ledende venturefond. Viking Venture investerer i vekstselskaper innen IT og olje og gass med internasjonalt potensial. Miljøet forvalter åtte fond med samlet forvaltningskapital på 1,4 milliarder kroner og er lokalisert i Trondheim. Mer informasjon på www.vikingventure.com.

Kontaktpersoner:
Lars Morten Nygaard, administrerende direktør    Tlf: +47 982 21 880
Yngve Tronstad, CTO og gründer                         Tlf: +47 958 45 500
Jostein Vik, Partner Viking Venture                       Tlf: +47 922 22 392
Joar Welde, Partner Viking Venture                      Tlf: +47 982 06 930

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker