Din ERP inngår rammeavtale med Statnett SF om leveranse av integrasjon mellom IFS og SharePoint

Statnett SF har en intranett-løsning som baserer seg på MS SharePoint 2010. I forbindelse med økt fokus på effektive arbeidsprosesser og brukervennlige systemer søkes denne løsningen i stadig sterkere grad integrert med Statnetts ERP system IFS Applications. En svært omfattende rammeavtale ble utlyst og besvart av en rekke aktører i markedet. Din ERP ble valgt som leverandør på bakgrunn av en komplett og troverdig besvarelse av forespørselen.

Rammeavtalen går over tre år, med opsjon på et fjerde år. Målet er at SharePoint, i tillegg til å fungere som intranett, i løpet av avtaleperioden skal kunne bli en fullverdig foretningsportal.

”Kompetansen og produkt mulighetene som Din ERP med underleverandører tilbyr er av høy klasse og en fullstendig match med våre behov. Rammeavtalen gjør at vi på sikt kan tilby våre brukere en svært brukervennlig inngangsport til sine oppgaver direkte i SharePoint, uansett bakenforliggende system”, sier Ronny Sundgot, Seksjonsleder – Virksomhetssystemer hos Statnett SF.

Statnett er ikke alene i ønsket om å integrere SharePoint og ERP. Et voksende behov for informasjon og effektiv datainput gjør at store bedrifter i større grad vurderer intranett som en egnet arena for samling av bedriftens datasystemer. Brukere nå til dags ønsker først og fremst at ting skal være enkelt og lett tilgjengelig. Spesielt gjelder dette typiske støtteprosesser som timeføring, reiseregning og lignende. Din ERP så denne trenden tidligere enn de fleste.  I snart tre år har de jobbet intensivt med å utvikle et generisk rammeverk som muliggjør online integrasjon mellom SharePoint og andre bakenforliggende systemer. Sammen med en unik kompetanseportefølje er dette en av hovedgrunnene til at Din ERP er en foretrukket partner i slike integrasjonsporsjekter.

”Jeg er svært fornøyd men ikke overrasket over at vi blir tildelt denne rammeavtalen. Det er godt å få bekreftet at vår enorme innsats og store investeringer de siste årene har hatt sin misjon. Tjenestene og programvaren vi nå er i stand til å levere er i verdensklasse”, sier Dagfinn Stave, CEO i Din ERP.

Arbeidet vil starte umiddelbart og målet er at mye skal være i produksjon allerede inneværende år. I første omgang fokuseres det på dokumentadministrasjon, diverse attesterings oppgaver, reiseregning og timeføring.

Om Statnett SF

Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overføres strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene til våre naboland. Statnett eier og driver nærmere 10.000 km høyspenningsledninger og 1.000 km sjøkabler - samt ca 130 transformator-, koblings- og kompenseringsstasjoner med kontrollanlegg..

Om Din ERP

Din ERP er ett programvare selskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP system. Vi leverer også SharePoint kompetanse i verdensklasse gjennom et tett samarbeid med SharePoint guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser relatert til avtalen:

Dagfin Stave
Chief Executive Offiser
Din ERP AS
+ 47 99 42 28 95
dagfinn@dinerp.no

Ronny Sundgot
Seksjonsleder - Virksomhetssystemer 
Statnett SF
Ronny.Sundgot@statnett.no

Henvendelser relatert til produkt/teknologi:
Yngve Tronstad
Chief Technology Officer
Din ERP AS
+ 47 95 84 55 00
yngve@dinerp.no

Tags:

Om oss

Norwegian software vendor DinERP helps customers save time and money by optimising their existing IFS Applications™ for non-expert users - often around 80% of the total workforce. By placing the power of IFS Applications into the hands of as many end-users as possible, DinERP helps customers drive their digital transformation strategies from the bottom up, with minimal effort and maximum effect. For more information visit www.dinerp.com

Dokumenter og linker