Juryformann og regionbanksjef for DNB Innlandet Jahn Petter Dahlum overrakte prisen til gründer Kjetil Sevaldsen t h


Juryformann og regionbanksjef for DNB Innlandet, Jahn Petter Dahlum, overrakte prisen til grunder Kjetil Sevaldsen (t.h.).

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Relaterte slipp