- Er du selvstendig næringsdrivende, sjekk fradragsmulighetene!

Ikke glem å gå ordentlig gjennom selvangivelsen. Sjekk hvilke fradrag du kan få, og bruk tid på å gå gjennom den. Gjør du det, kan timebetalingen bli høy.Som selvstendig næringsdrivende kan du ikke la være å levere selvangivelsen, slik som vanlig lønnsmottakere og pensjonister kan gjøre.

-Mange selvstendig næringsdrivende har imidlertid ikke spesiell kompetanse på skatt og regnskap. Flertallet av disse er små bedrifter der få personer gjør alt. Mange nyetablerte har heller ikke økonomiske muskler til å sette dette ut. Derfor kan det fort skje at disse oppgavene ikke blir prioritert eller gjort innen fristen, sier leder for bedriftsmarkedet i DNB, Kjerstin Braathen (bildet).

Leveringsfristen er 30. april på papir og 31. mai elektronisk.
Som næringsdrivende plikter du å sende inn:

 1. Selvangivelsen
 2. Næringsoppgave (har du brutto driftsinntekt under 50.000 kroner trenger du ikke å sende inn næringsoppgave)
 3. Skjema for personinntekt

- Vær klar over at ditt enkeltpersonforetak lignes sammen med deg personlig. Det betyr at nettooverskuddet er skattepliktig. Får bedriften et nettotap er det fradrags-berettiget, sier Braathen.

Her er en liste over viktige fradrag som kan trekkes fra på selvangivelsen din dersom du driver et enkeltpersonforetak:

 1. Nystartet bedrift
  Har du en nystartet bedrift kan du kreve fradrag for kostnader du har hatt i de fem årene før bedriften ble etablert.
   
 2. Trekk fra utgifter til inntekts ervervelse
  Husk at kostnader som gjelder selve driften av bedriften, for eksempel kontorrekvisita, teknisk utstyr osv – gir fradrag i regnskapet på vanlig måte. Har bedriften tap er det som hovedregel fradragsberettiget.

 3. Kontor
  Du kan trekke fra utgifter for hjemmekontor, for eksempel arbeidsrom, legekontor, frisørsalong, lager mv. Men kombinerer du bruk av et rom i boligen til arbeidsrom, for eksempel kjøkken, kommer dette ikke under reglene for hjemmekontor. Du kan velge å føre standardfradrag eller etter faktiske kostnader. Leier du lokaler utenfor eget hjem gir det full fradragsrett for utgifter.

 4. Pensjonssparing
  Du kan fradragsføre opp til 4 prosent av privat pensjonssparing hvert år. Det betales ikke skatt av den årlige avkastningen på sparingen. Det betales ikke formuesskatt på sparebeløpet.
   
 5. NAVs tilleggsforsikring
  Har du kjøpt NAVs tilleggsforsikring for sykepenger kan utgiftene til denne forsikringen trekkes fra.

 6. Fradrag for bil
  Bruk av privat bil til under 6.000 km per år kan gi fradrag på 4,05 kroner per km. Du må føre kjørebok. Kjøring over 6.000 km må inkluderes i regnskapet.
  Har du firmabil skal alle kostnader ved bilbruken føres i selvangivelsen. Bruker du firmabil både privat og i bedriften kan ditt enkeltpersonforetak trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris. Men vær klar over at du blir fordelsbeskattet for privat bruk.

 7. Del overskuddet med ektefellen
  Betaler du toppskatt kan man dele bedriftens overskudd med ektefellen og dermed redusere skatten. Du kan ikke dele underskuddet med ektefellen.

Har du AS eller NUF er hovedregelen at bedriften får fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt.

Kilde: Skatteetaten.no

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia