- Skulle ikke etablert Seychellene-selskaper

Som Aftenposten skriver i dag, bistod DNBs datterselskap DNB Luxembourg i perioden 2006-2010 omkring 40 kunder med å opprette selskap på Seychellene. – Det burde vi ikke ha gjort. Med dagens interne regelverk ville det ikke skjedd, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

- Det er kundenes ansvar å rapportere egne midler til skattemyndighetene. Likevel mener vi at vi ikke burde ha medvirket til å etablere disse selskapene. Ikke fordi kundene har gjort noe galt, men fordi strukturene kunne misbrukes til å unndra skatt, sier Bjerke.

Ut fra den informasjonen som foreligger har DNB ikke brutt lover eller forskrifter i denne saken. Likevel beklager banken at denne begrensede virksomheten i DNB Luxembourg ikke ble oppdaget og avsluttet tidligere.

– At det var lovlig å opprette denne typen selskaper betyr likevel ikke at det var riktig av oss å gjøre det for disse kundene. DNBs advokater har satt i gang en grundig undersøkelse av alle sider ved saken. Styret får en redegjørelse når disse undersøkelsene er ferdige, fortsetter han.

DNB har et helt annet regelverk på dette området i dag enn for ti år siden, og interne retningslinjer slår fast at banken ikke skal drive med skatterådgivning. Det har også kommet ny og strengere internasjonal og nasjonal regulering i kjølvannet av finanskrisen. I dag er det samme rapporteringsstandard for banker i Luxembourg som for andre europeiske banker. Fra 1. januar 2016 rapporterer DNB Luxembourg alle tall for personer og selskaper med skatteplikt til Norge til norske skattemyndigheter. DNB ønsker denne utviklingen velkommen.

- Dette er et avsluttet kapitel ved vår virksomhet i Luxembourg. Men vi skulle vært disse sakene foruten. Et viktig læringspunkt er hvordan vi kunne samarbeide med et advokatselskap som har denne virksomheten som spesialområde og som senere viste seg å ha kunder vi overhodet ikke ønsker å være assosiert med. I dag gjør vi heldigvis langt grundigere undersøkelser før vi velger samarbeidspartnere, sier Bjerke.

Kort bakgrunn om saken:

  • Selskapene ble etablert i perioden 2006 - 2008, med unntak av ett selskap som ble etablert i 2010.
  • Samtlige selskaper er avviklet.
  • Av de omkring 40 selskapene var ca. 30 eid av nordmenn, og ca. 20 av disse var bosatt i Norge.
  • Selskapene ble opprettet og administrert av et advokatkontor som var representert i Luxembourg (Mossack Fonseca).
  • DNB Luxembourgs inntekter ved å tilby denne løsningen var ubetydelige.
  • DNB Luxembourg har tiltrådt erklæring fra ICMA (International Capital Market Association) om å arbeide for å unngå at banktjenester misbrukes av kunder for skatteunndragelser.

DNB har publisert mer informasjon om dagens regelverk og bankens interne retningslinjer knyttet til skatterådgivning og rapportering her: http://bit.ly/1SLSWBQ

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør kommunikasjon, mobil +47 962 32 017
Even Westerveld, informasjonsdirektør, mobil +47 400 16 744

Abonner