8 av 10 kan spare mer hvis de går inn for det

Tre av ti sparer mindre enn de ønsker, mens åtte av ti kunne spart mer om de hadde gått inn for det. Dette kommer frem av DNB’s ferske spare- og fondsundersøkelse som Synovate har utført.

Nesten alle nordmenn sparer, syv av ti gjør det. Men bare halvparten sparer fast. Så mange som fire av ti sier at de sparer sporadisk.

-    Nordmenn har generelt god økonomi, men det ligger et stort potensial for mange i å få bedre oversikt over sparingen sin. I urolige tider er det naturlig å søke trygghet, og vi ser at mange som sparer sporadisk kunne spart mer om de hadde planlagt sparingen sin bedre, sier Karin Bing Orgland, konserndirektør i DNB. .

Sparing er utsatt forbruk.

– Sparing handler om å utsette forbruket i dag til i morgen. Det er nok ofte mer fristende å bruke penger nå enn å sette av til fremtidig trygghet, sier konserndirektør Orgland.  

Av de som sparer har syv av ti inngått avtale med banken om å overføre et fast beløp til sparekonto hver måned. Bare tre av ti har spareavtale til sparing i aksjefond. Den viktigste årsaken til at folk oppretter fast avtale med månedlig sparing er at de ønsker å ha penger i bakhånd, en økonomisk buffer. Det gir trygghet både på kort og lang sikt.

-    Jeg har en mistanke om at mange ser på buffersparing som penger de kan bruke til det meste. De kan kjøpe ny vaskemaskin eller reparere bilen, og resten kan de ta med seg inn i pensjonsalderen.  Det er bra at så mange sparer, men som ellers i livet så blir resultatet ofte bedre hvis du planlegger. Man bør ha forskjellig profil på sparingen sin avhengig om det er kortsiktig buffersparing det er snakk om eller langsiktig pensjonssparing. Flere bør tenke over hva pengene skal brukes til, påpeker konserndirektør Karin Bing Orgland.

Noen tips til sparingen din:   

-     Få hjelp til å lage din spareprofil, og lag en spareplan hvor du setter mål. Benytter du både banksparing og andre sparemåter for de ulike sparemålene kan du oppnå bedre avkastning.

-    Prioriter nedbetaling av lån inntil du er kvitt forbruksgjeld og er innenfor en komfortabel belåningsgrad på boligen din, dvs. innenfor 70 prosent av verdien.

-    Skal du spare i aksjemarkedet, må du tåle å se at verdiene av sparingen din svinger. Poenget er at du ikke skal bli tvunget til å selge når aksjemarkedet er nede i en bølgedal fordi du trenger pengene der og da.

-    De som er flinke til å spare når de er unge vil få det bedre økonomi enn andre de blir gamle. Mange kan tapte 10.000-vis av kroner som pensjonister fordi de ikke har begynt å spare planmessig tidsnok.

-    Aksjemarkedet har falt mye den siste tiden, og timingen for å begynne å spare i fond kan være god selv om usikkerheten fortsatt er stor og kursene kanskje kan falle enda litt mer. Ingen kan regne med klare å treffe den absolutte bunnen. Jevn sparing reduserer risikoen.


Bilder:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157625627954979/

Kontakt:
Aud-Helen Rasmussen, Informasjonssjef, Mob: 91 13 63 71

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker