Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” i dag

Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” 26. april 2017. Et utbytte på 5,7 kroner per aksje vil bli utbetalt fra 5. mai 2017 til dem som var aksjeeiere per 25. april 2017.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378

 Mediekontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Abonner