Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” i dag

Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” 25. april 2018. Et utbytte på 7,10 kroner per aksje vil bli utbetalt fra 4. mai 2018 til dem som var aksjeeiere per 24. april 2018.

Kontakt:

Thomas Midteide, Konserndirektør Media og Marketing, +47 96232017
Rune Helland, Head of Investor Relations, +47 97713250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner