Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" i dag

Report this content

Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 24. februar 2021. Et utbytte på 8,40 kroner per aksje vil bli utbetalt fra 4. mars 2021 til dem som var aksjeeiere per 23. februar 2021.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon & Bærekraft, tlf. 962 32 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner