Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” i dag

Aksjene i DNB ASA noteres ”eks-utbytte” 27. april 2016. Et utbytte på 4,50 kroner per aksje vil bli utbetalt fra 4. mai 2016 til dem som var aksjeeiere per 26. april 2016.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385
Amra Koluder, SVP Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 977 35 378

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, tlf. 962 32 017
Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør, tlf. 400 16 744

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst besøk www.dnb.no/ir

Besøk oss på dnb.no

Abonner