Arbeidsgivers tjenestepensjon styrer din fremtidsøkonomi

Report this content

Din arbeidsgivers tjenestepensjon avgjør om din økonomi som pensjonist vil bli god eller dårlig. Men halvparten kjenner ikke til hvilken tjenestepensjon de har gjennom jobben, viser spare- og fondsundersøkelsen som nylig ble gjennomført for DNB av Synovate.

- Det betyr at minst halvparten av oss ikke vet hvilke pensjonsrettigheter vi har, eller hva inntekten vår vil bli når vi blir pensjonist. Pensjon er i prinsippet utsatt lønn, og tjenestepensjonsordningen der du jobber er nøkkelen til å skaffe seg en god inntekt som pensjonist, sier administrerende direktør i DNB Livsforsikring, Tom Rathke.

Tjener du for eksempel 500 000 kroner som 30 åring, og har en god innskuddsbasert pensjonsordning (innskuddssats 5-8 prosent), vil årlig innskudd på din pensjonskonto være 21.780 kroner. Med samme lønn og en 2 prosent minimumsordning vil det kun settes av 8.416 kroner årlig. Det vil si at du som 67 åring vil ha oppspart 1.188.613 kroner med en maksimumsordning, kontra 459 267 kroner med minimumsordningen. Denne summen fordeles normalt over 10-15 år som pensjonist.
For de som har en arbeidsgiver med en ytelsesordning er det litt enklere. De vil normalt sitte igjen med 2/3 av sluttlønnen i livslang pensjon i samlet ytelse fra folketrygden og tjenestepensjon.

- Så lenge folk ikke vet hvilken ordning de er medlem av går de inn i pensjonisttilværelsen i blinde. Ingenting tyder på at fremtidens pensjonister vil leve nøkternt og spinke og spare. Våre undersøkelser viser at morgendagens pensjonister ser for seg en aktiv pensjonisttilværelse med omtrent samme forbruk som i dag. De ønsker blant annet å bruke penger på egne hobbyer, reiser og opplevelser.

- For gjennomsnittsnordmannen vil pensjon utgjøre inntekten i rundt 15 år av livet. Derfor er det underlig at ikke flere bryr seg mer om egen fremtidsøkonomi. En god pensjonsordning gjennom jobben er et gode som er kraftig undervurdert og nøkkelen til en god pensjon, mener Rathke.

Kontakt:
Administrerende direktør, Tom Rathke, tlf 90090445
Kommunikasjonsrådgiver, Vidar Korsberg Dalsbø, tlf 99380389

Bilder: http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/sets/72157627122682729/detail/

 

 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

For gjennomsnittsnordmannen vil pensjon utgjøre inntekten i rundt 15 år av livet. Derfor er det underlig at ikke flere bryr seg mer om egen fremtidsøkonomi
Tom Rathke