Årsrapport og årsregnskap for 2009 DnB NOR ASA

Styret i DnB NOR ASA behandlet årsregnskapet for 2009 i møte onsdag 17. mars. DnB NOR-konsernets årsrapport for 2009 er vedlagt på www.newsweb.no Rapporten publiseres også på www.dnbnor.com

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker