Årsrapport og årsregnskap for 2009 DnB NOR Bank ASA

Styret i DnB NOR Bank ASA behandlet årsregnskapet for 2009 i møte onsdag 17. mars. Årsrapport for DnB NOR Bank ASA er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker